Lasten aika on nyt yhden aika ei riitä

14.2.2019

Tällä kirjoituksella aloitamme eduskuntavaaleihin liittyvän sarjan, jossa yhdistyksen jäsenet, työntekijät, osallistujat ja yhteistyökumppanit kertovat yhden vanhemman perheitä koskettavista asioista. LASTEN AIKA ON NYT – YHDEN AIKA EI RIITÄ

Pienperheyhdistyksessä alkoi valmistautuminen kevään eduskuntavaaleihin viime marraskuussa tilaisuudessa, jossa toimintaan osallistuvat vanhemmat keskustelivat yhden vanhemman perheitä koskettavista asioista ja teemoista. Marraskuun toimintapäivä toimi pohjustuksena tammikuussa järjestetylle vaikuttamisleirille, jossa jäsenperheet tekivät suunnitelman vaalikampanjasta ja teemoista. Monet teemat ovat olleet yhdistyksen kestovaikuttamiskohteita – asumisen kalleus, lähipalveluiden saatavuus, työllistymisen hankaluudet. Tällä kertaa vanhempien keskusteluissa nämä aiheet yhdistyivät aikaan ja ajankäyttöön. Vaalikampanjan teemaksi nousi aika: lasten aika on nyt - yhden aika ei riitä.

Vanhemmat toivat esiin ajankäytön haasteellisuutta. Ensinnäkään yhden aika ei tahdo riittää arjen tavallisiin rutiineihin, työssäkäyntiin ja lasten koulunkäynnin ja harrastusten tukemiseen. Toiseksi moni palveluiden joustavuuteen, työnelämän muutoksiin, perhe-etuuksiin ja harrastuksiinkin liittyvä asia vaikuttaa perheen yhteiseen aikaan, ajankäyttöön ja vanhemman mahdollisuuteen saada omaa aikaa. Köyhyys on kokopäivätyötä, palveluiden sijainti kaukana kotoa voi johtaa vanhemman palkattomiin vapaisiin, työn, asuinpaikan ja lastenhoidon sijainnit vaikuttavat perheen yhteisen ajan määrään. Jatkuva huoli asumisen kalleudesta, toisen asteen koulutuksen kustannuksista, lapsilisän loppumisesta 17-vuotiaana jne. vievät aikaa ja energiaa.

Vaalitoiminnassa on monta puolta. On tärkeä pitää esillä niiden perheiden todellisuutta, joissa arjessa on pääsääntöisesti yksi aikuinen. Yhtä tärkeää on, että perheet – vanhemmat, nuoret ja lapset – suunnittelevat kampanjan, saavat äänensä kuuluviin ja innostavat toisia sekä kampanjoimaan että äänestämään.  Kevään toiminnassa korostuu yhdessä tekeminen ja niihin asioihin vaikuttaminen, joilla on merkitystä Pienperheyhdistyksen toiminnassa mukana oleville.

Yksi kampanjan suunnittelussa mukana olleita eniten huolestuttavista asioista on äänestysaktiivisuuden laskeminen. Huoli käyttämättömistä äänistä kirvoitti osallistujissa ideointia. Erästä osallistujaa lainaten vaarana on ”pelata vastustajan pussiin.” Äänestämättömyyteen voi liittyä monia henkilökohtaisia asioita, mutta kevään aikana aktiivisten jäsenten keksimän idean myötä mahdollisuus osallistua on entistä matalampi: kahtena ennakkoäänestyspäivänä voi lähteä porukalla äänestämään. Ensin on mahdollisuus keskustella siitä, millä perusteella valitsee henkilön ja puolueen, jota äänestää ja äänestämisen ajaksi on pienimmille lapsille järjestetty lastenhoito.  

On hyvä muistaa, että niiden ihmisten äänet vaikuttavat, jotka äänestävät ja yhdellä äänellä todella on merkitystä! Edellisissä eduskuntavaaleissa näkyi selvästi äänestysaktiivisuuden alhaisuus nuoremmilla äänestysikäisillä ja alhaisemman koulutustason omaavilla. Moni yksin lapsiperheen arkea luotsaava vanhempi on alle 35-vuotias ja koulutus on saattanut jäädä kesken ensin lasten vuoksi ja myöhemmin eron takia. Toivottavasti yhden vanhemman perheelliset käyvät näissä eduskuntavaaleissa äänestämässä. 

Kevään aikana on tulossa monenlaista toimintaa ja toivomme, että kaikki teemoista kiinnostuneet tulevat rohkeasti mukaan vaikuttamaan yhdessä. Tulossa on muun muassa vaalitilaisuuksia, toritapahtumia ja yhteisiä ennakkoäänestysretkiä. Kirjoituskilpailulla keräämme yksin lapsiperheen arkea pyörittävien vanhempien kokemuksia ajasta, ajanpuutteesta ja omasta ajasta. Vaalisivulle keräämme ajatuksia, tarpeita ja ideoita, miten voi osallistua ja miten päättää, ketä äänestäisi. Tervetuloa mukaan!


Kaisli Syrjänen ja Petriina Perkiömäki