Yksin-hanke

Pienperheyhdistyksen Erityisen yksin vanhempana -hanke tarjoaa tukea yhden vanhemman perheiden vanhemmille ja lapsille sekä tarvittaessa heidän läheisilleen ammatillista tukea elämän haastekohdissa, vaikeissa tilanteissa ja erilaisissa kriiseissä. Tukea tarjotaan moninaisin tavoin ja yhdessä tukea tarvitsevan perheen kanssa tukimuotoja kehittäen.

Tukea tarjotaan ammatillisen yksilö- ja ryhmätuen keinoin sekä lähi- että etätapaamisten muodossa. Yksin-hanke tarjoaa yhden vanhemman perheille tietoa ja keskustelumahdollisuuksia eri sosiaalisen median alustoilla sekä pyrkii vaikuttamaan perheiden hyvinvointia edistäen myös yhteiskunnallisella tasolla erilaisin tempauksin, webinaarein, podcastein ja kampanjoin.

Toimintaa synnytetään ja luodaan osallistujien toiveista ja tarpeista liikkeelle lähtien. Yksin-hankkeen tavoitteena on luoda uusia työmuotoja Pienperheyhdistyksen toimintaan hankkeen päätyttyä.

Hanke on osa STEAn rahoittamaa Näkymättömät-ohjelmaa, sen kesto on kolme vuotta (2024-2026).

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on löytää ja tukea yhden vanhemman (totaaliyh, vuoroviikko, viikonloppu, itsellinen, leski jne.) perheitä, jotka ovat haastavan tai yllättävän elämäntilanteensa tai kriisin vuoksi lamaantuneita, eristyksissä ja erityisen yksin tai haavoittuvassa asemassa. Yhden vanhemman perheiden hyvinvointia ja osallisuutta vahvistetaan erilaisin ammatillisin keinoin, joita kehitetään hankkeessa yhdessä osallistujien toiveita ja tarpeita kuunnellen. Tukea tarjotaan verkkovälitteisesti, tapahtumia ja leirejä toteuttamalla, puhelimitse, yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen keinoin.

Hanke tarjoaa tietoa erityisen yksin oleville perheille ja heitä kohtaaville ammattilaisille.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat erityisen yksin olevat yhden vanhemman perheet Helsinki-Vantaan alueella. Verkkotyöskentelyssä kohderyhmänä on koko Suomi. Erityisesti hanke keskittyy etsivään työhön seuraavilla alueilla: Malmi, Kontula, Kivistö, Havukoski/Koivukylä, Myyrmäki.

Ajankohtainen toiminta

Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät

24.6. Puuhapiknik Hakunilassa

8.7.–12.7. Vuosaari, 15.7.–19.7. Malmi: Jalkapalloleikkikoulu 4-9-vuotiaille

Yksilötuki

Viikot 25-30: Tule vaihtamaan ajatuksia – varaa tästä aika yksilökeskusteluihin

 

Somekanavat avataan elokuussa