Aluevaalit 2022

Aluevaalit järjestetään tammikuussa 23.1.2022. Sote-uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Aluevaaleissa valitaan näiden hyvinvointialueiden aluehallitusten kokoonpano. Helsinki ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen, vaan vastaa jatkossakin palveluiden järjestämisestä itse. 

Hyvinvointialueen tehtäviä ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestäminen. Aluevaaleista kannattaa olla kiinnostunut, sillä edellä mainitut ovat arjen palveluita. Ne koskettavat jossain vaiheessa elämää jokaista meistä tai meille rakasta henkilöä. Hyvinvointialueen järjestämiin palveluihin lukeutuvat:

  • sosiaalihuollon palvelut, kuten sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus
  • avoterveydenhuollon palvelut (mm. terveyskeskuksen vastaanottopalvelut ja ennaltaehkäisevät neuvolapalvelut)
  • sairaalapalvelut
  • suun terveydenhuolto
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • lastensuojelu
  • vammaispalvelut
  • ikäihmisten asumispalvelut
  • kotihoito
  • pelastustoimi ja ensihoito

Lisätietoa hyvinvointialueista.

Pienperheyhdistyksen ja Yhden vanhemman perheiden liiton järjestämä aluevaalipaneeli on katsottavissa YouTubesta.