Lahjoitus Mieskaveritoimintaan

Lahjoitukset ovat tärkeä tuki Mieskaveritoiminnalle. Mieskaverista lapsi saa itselleen läheisen, jota lähipiirissä ei ole. Mieskaveri on lapsen kaveri ja toiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Välittäviä aikuisia ei ole lapsen elämässä koskaan liikaa. Mieskaveri toimii vapaaehtoisperiaatteella. Lahjoituksia käytetään erilaisiin mieskavereiden koulutuskuluihin ja uusien vapaaehtoisten löytämiseksi sekä erilaisiin tukimateriaaleihin.

Tue mieskaveritoimintaa tekemällä lahjoitus Pienperheyhdistyksen tilille OP FI24 5541 2820 0202 39. Käytä viitenumeroa 2134.

Lahjoitukset oman osaamisen tai tuotteiden muodossa ovat myös tervetulleita. Jos haluat tukea yksittäisten paikkakuntien mieskaveritoimintaa, ota yhteyttä paikalliseen ohjaajaan.

Lue lisää mieskaveritoiminnasta. 

Mieskaveri kahden nuoren kanssa parvekkeella.