Blogi

Yhden vanhemman perhe - se tavallinen perhe

Pienperheyhdistys viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. Yhdistys perustettiin vuonna 1968 Ensikodissa asuneiden äitien toimesta nimellä AU-yhdistys. Yhteiskunta oli siihen aikaan ydinperhekeskeinen ja näyttäytyi yksinhuoltajalle jyrkkinä asenteina ja yhteiskunnan rakenteista johtuvana epätasa-arvona. Lue lisää

”Kun kokee olevansa yksin, tietää olevansa tervetullut mukaan toimintaan”

Kokoonnuimme Hauholle jäsenperheiden kanssa pohtimaan yhdessä Pienperheyhdistyksen painopisteitä syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Viikonlopun tarkoituksena oli keskustella toiminnasta sekä tulevan vuoden painopisteistä yhdessä toiminnassa mukana olevien perheiden kanssa. Lue lisää

Juhlavuoden pyörteissä

Pienperheyhdistys viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaa ja on aika nostaa esiin menneitä saavutuksia ja miettiä millaisen perinnön yhdistyksen historia meille antaa. Alkuvuonna olen tutkinut menneiden vuosikymmenten kuvia, lehtileikkeitä ja haastatellut kauan mukana toimineita jäseniä. Lue lisää

Asuminen ja sen kalleus Suomessa

Asuminen ja siihen liittyvät tekijät ovat jatkuvasti ajankohtaisia niin julkisessa keskustelussa kuin ihmisten arjessakin. Tyypillisesti esiin nousee asumisen kalleus, etenkin pääkaupunkiseudulla. Asuminen ja sen haasteet ovat olleet yhtenä vakiteemana läpi Pienperheyhdistyksen historian.  Lue lisää