Blogi

Lasten aika on nyt – yhden aika ei riitä

14.2.2018

Tällä kirjoituksella aloitamme eduskuntavaaleihin liittyvän sarjan, jossa yhdistyksen jäsenet, työntekijät, osallistujat ja yhteistyökumppanit kertovat yhden vanhemman perheitä koskettavista asioista. LASTEN AIKA ON NYT – YHDEN AIKA EI RIITÄ

Pienperheyhdistyksessä alkoi valmistautuminen kevään eduskuntavaaleihin viime marraskuussa tilaisuudessa, jossa toimintaan osallistuvat vanhemmat keskustelivat yhden vanhemman perheitä koskettavista asioista ja teemoista. Lue lisää

Harrastaminen, liikkuminen ja arvot

17.1.2019

– Helsingin kaupunki on nostanut liikkumisen edistämisen yhdeksi kaupunkistrategiansa kärkihankkeeksi. Voisivatko helsinkiläisperheet, tai vaikka kaikki pääkaupunkiseudun perheet, nostaa liikkumisen omissa arvoissaan myös ”kärkihankkeeksi”? Lue lisää

Lapset mukana vaikuttamassa

19.12.2018

– Tärkeintä meille on ollut lasten vaikuttamistoiminnassa tuoda lapsille tunne, että heidän ajatuksillaan ja mielipiteillään on merkitystä ja että he voivat vaikuttaa moniin asioihin myös itse. Samalla esiin nousivat myös lasten toiveet siitä, kuinka aikuisten tulisi aina mahdollisuuden tullen kuunnella, mitä sanottavaa lapsilla on heitä koskevissa asioissa.  Lue lisää

Yhden vanhemman perhe – se tavallinen perhe

6.11.2018

– Pienperheyhdistys viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. Yhdistys perustettiin vuonna 1968 Ensikodissa asuneiden äitien toimesta nimellä AU-yhdistys. Yhteiskunta oli siihen aikaan ydinperhekeskeinen ja näyttäytyi yksinhuoltajalle jyrkkinä asenteina ja yhteiskunnan rakenteista johtuvana epätasa-arvona. Lue lisää

”Kun kokee olevansa yksin, tietää olevansa tervetullut mukaan toimintaan”

25.9.2018

– Kokoonnuimme Hauholle jäsenperheiden kanssa pohtimaan yhdessä Pienperheyhdistyksen painopisteitä syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Viikonlopun tarkoituksena oli keskustella toiminnasta sekä tulevan vuoden painopisteistä yhdessä toiminnassa mukana olevien perheiden kanssa. Lue lisää

Juhlavuoden pyörteissä

10.9.2018

– Pienperheyhdistys viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlaa ja on aika nostaa esiin menneitä saavutuksia ja miettiä millaisen perinnön yhdistyksen historia meille antaa. Alkuvuonna olen tutkinut menneiden vuosikymmenten kuvia, lehtileikkeitä ja haastatellut kauan mukana toimineita jäseniä. Lue lisää

Asuminen ja sen kalleus Suomessa

11.7.2018

– Asuminen ja siihen liittyvät tekijät ovat jatkuvasti ajankohtaisia niin julkisessa keskustelussa kuin ihmisten arjessakin. Tyypillisesti esiin nousee asumisen kalleus, etenkin pääkaupunkiseudulla. Asuminen ja sen haasteet ovat olleet yhtenä vakiteemana läpi Pienperheyhdistyksen historian. Lue lisää

PPY-50 teemaillat: ADHD

Lue lisää

Opiskelijan huomioita – vapaaehtoiset kultaakin kalliimpia

Lue lisää

Tapahtui vuonna 2017

Lue lisää

Palvelustrategiaa luomassa

Lue lisää