Tietosuojaseloste

(Henkilötietolaki 10 § ja 24 §)  
Laatimispäivämäärä 23.5.2018

Rekisterin pitäjä

Pienperheyhdistys ry

Kinaporinkatu 11 A, 2. krs, 00500 Helsinki

p. 09 7206 810 

info@pienperhe.fi 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt

Jäsentoiminta ja toimintaan osallistuminen

Mäkelä Sari 
Kinaporinkatu 11 A, 2. krs, 00500 Helsinki

p. 09 7206 8122, sari.makela@pienperhe.fi


Vapaaehtoistoiminta

Rosenborg Marika Kinaporinkatu 11 A, 2. krs, 00500 Helsinki

p. 050 302 1359, marika.rosenborg@pienperhe.fi

Rekisterin nimi

Jäsentoiminta, toimintaan osallistuminen ja vapaaehtoistoiminta 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja  käyttötarkoitus

Henkilötietolain käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa oikeutettu etu huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä sekä toimintaan osallistujien henkilöiden luetteloa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenpalvelut, jäsenviestintä, vapaaehtoistoiminta, yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen sekä varainhankinta.      

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme vain tietoja, joita rekisteröity on meille  on itse toimittanut, tai joiden käsittelyyn on rekisteröitynyt  itse antanut suotumuksensa

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, syntymäaika - rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköposti, puhelinnumero, osoitetiedot
  • lapsen nimi ja syntymäaika
  • jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto)
  • vapaaehtoisroolit
  • luottamustoimet yhdistyksessä

Lisäksi toimintaan osallistuvien kohdalla pidetään rekisteriä tapahtumista (retket, leirit, ryhmät, tapahtumat), joihin asiakas on osallistunut. Toimintaan osallistuvilta pyydetään joitakin seuraavista tiedoista: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, lapsen nimi ja ikä.

Tietolähteet

Saamme tietoja rekisteröidyltä itseltään sekä toiminaan osallistuvalta.