Ota selvää ja vaikuta

Pienperheyhdistys on kansalaisjärjestö, jossa voit vaikuttaa omien kokemustesi kautta. Voit antaa palautetta yhdistyksen toiminnasta, osallistua toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen tai osallistua vuosikokouksiin ja hallitustyöskentelyyn.

Voit tulla mukaan tapaamisiin, joissa suunnitellaan kannanottoja ja kampanjoita. Viime vuosina on tehty vierailuja eduskuntaan ja tavattu kunnanvaltuutettuja. Ministereille on myös kirjoitettu kirjeitä ja lähetetty kuvaterveisiä.

Yhden vanhemman perheiden näkökulma esille

Tavoitteena Pienperheyhdistyksen vaikuttamistyössä on tehdä näkyväksi kokemuksia yksinhuoltajuudesta ja yhden vanhemman perheen arjesta sekä pitää esillä yhden vanhemman perheiden väistämätöntä pienituloisuutta verrattuna muihin perhetyyppeihin. Vaikutamme myös perhepolitiikkaan yhdessä toisten perhejärjestöjen kanssa, jotta yksivanhempaisten perheiden haasteelliset olosuhteet otettaisi paremmin huomioon päätöksenteossa.

Moni yksin lapsiperheen arkea pyörittävä aikuinen pärjää hyvin, on tottunut pärjäämään ja on oppinut selviytymään. Ei ole silti reilua, että 20 % lapsiperheistä on tiukemmalla kuin muut siksi, että vanhempia on arjessa vain yksi.

Pienperheyhdistys vaikuttaa vertaisryhmien, kokemusasiantuntijoiden, jäseniltä kerätyn tiedon, ammattilaisten kokemuksen sekä järjestöjen välisen yhteistyön avulla. Viranomaisiin ja päättäjiin pidetään yhteyttä ja etsitään uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Tavoitteena on, että erilaisia perhemuotoja kohdeltaisiin tasavertaisesti ja lapsen näkökulma otettaisiin paremmin huomioon päätöksenteossa.

Lue Pienperheyhdistyksen kannanottoja.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ota yhteyttä

Tule mukaan jo käynnissä oleviin hankkeisiin tai virittelemään uusia: Kaisli Syrjänen p. 045 7731 1399 tai etunimi.sukunimi@pienperhe.fi