Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa 13.6.2021 päätetään tärkeistä asioista. Kunnissa päätettävät asiat ovat arjen asioita – palveluita, toimivuutta, saatavuutta. Ei ole sama, kuka näistä asioista päättää. Lapsiperheiden palvelut ovat tärkeä sijoitus. Laadukkaat ja helposti saatavat peruspalvelut vähentävät korjaavia toimia ja kustannuksia myöhemmin.

Yhden vanhemman perheessä on saatava arki sujumaan yhden aikuisen voimin

Toimivat palvelut ja toimiva palvelujen sijainti mahdollistaa arjen sujumisen lasten lukumäärästä tai iästä riippumatta. Yhden vanhemman perheessä työssäkäynnin edellytyksenä on lähellä olevat, joustavat palvelut.

Lastenhoito on edellytys yksin arkea luotsaavan vanhemman osallisuudelle ja osallistumiselle. Kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja puolueiden tulisi nähdä lastenhoito esteettömyyskysymyksenä ja edistää omassa toiminnassaan kaikkien mahdollisuutta osallistumiseen ja vaikuttamiseen.

  • Lapsen tulee saada palveluita riippumatta perhetilanteesta ja asuinpaikasta vanhempien asuessa eri kuntien alueella, on tärkeätä, että lapsi ja perhe saa palveluita joustavasti.
  • Vanhemman jaksamisen tukeminen lisää lapsen hyvinvointia.
  • Kotipalvelua ja muuta tukea tulee olla saatavilla. 
  • Kaikilla tulee olla sama mahdollisuus osallistua. Lastenhoitoa on oltava saatavilla. Vuorohoito on edellytys monien työssäkäynnille.
  • Lapsen oikeus harrastuksiin, aikuisen aikaan, palveluiden ja tuen saamiseen ei voi riippua perhemuodosta.
  • Kunnan asuntotuotannon tulee tukea kaikenlaisia perheitä.