Päättyneet hankkeet

Perheet keskiöön! hanke

Perheet keskiöön! oli STEA:n rahoittama järjestöjen yhteinen, Lastensuojelun keskusliiton koordinoima perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke (2018–2021). Hankkeen päätavoitteena on kiinnittää järjestöjen tarjoama tuki ja palvelut osaksi perhekeskustoimintaa koko valtakunnan alueella. Pienperheyhdistys toimi kotipesänä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueen järjestöagentille. Hankkeessa rakennettiin järjestöjen välistä yhteistyötä sekä ja perhekeskustoimijoiden alueellisia ja paikallisia yhteistyörakenteita. 

Lue lisää hankkeesta.

Mediataidot tulevaisuuden MyData-ympäristössä

Open Knowledge Finlandin, MyData Globalin, Pienperheyhdistyksen ja WellbeingCartin yhteistyöhankeessa järjestettiin työpajoja ammattilaisille ja perheille (2020–2021).

Suomessa kehitetty MyData-konsepti antaa yksittäisille henkilöille mahdollisuuden hallita omia tietojaan ja päättää, mitä viranomaiset ja yritykset voivat niillä tehdä. Työpajoissa selvitettiin, miten MyDatasta tulee viestiä eri kohderyhmille, miten digitaalinen luottamus rakentuu, ja minkälaisia palveluita nuoret ja perheet haluaisivat ja mitä hyötyä ja haittaa erilaisen tiedon keräämisestä ja jakamisesta saattaa olla. Työpajoissa osallistujilla oli mahdollisuus pohtia omaa suhdettaan tietoon, jota heistä kerätään ja tietoon, jota he itse jakavat mm. sosiaalisessa mediassa.

Minullakin on kerrottavaa –harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään

Hankkeessa (2017–2020) etsittiin keinoja yhden vanhemman perheiden lasten harrastamisen tukemiseen. Lasta autettiin löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus sekä tuettiin vanhempaa lapsen harrastuksen ylläpidossa. 

Toiminnan kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudun yhden vanhemman perheet, joiden 7–12-vuotiailla lapsilla ei ollut harrastuksia ja joiden vanhemmalla ei ollut voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä tai säännöllisessä harrastamisessa. 

Hanke oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja osa Suomi 100 -avustusohjelmaa Kaikille eväät elämään

 Lue lisää hankkeesta