Lapselle harrastus

Harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään

Pienperheyhdistyksen hanke Minullakin on kerrottavaa – harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään, joka tuki yhden vanhemman perheiden lasten harrastamista, on nyt päättynyt. Kolmivuotisen hankkeen (2017-2020) aikana autettiin lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus .

Hankkeen myötä syntyi Harrastushelppi, josta voi etsiä vinkkejä lapsen harrastusten etsimiseen sekä taloudelliseen tukeen.

Hankkeen tavoitteena oli, että yhden vanhemman perheiden lapset löytävät säännöllisen harrastuksen, jonka jatkuvuus pyritään turvaamaan tukemalla vanhemman jaksamista. Hankkeen aikana lapsi sai mahdollisuuden tutustua erilaisiin harrastuksiin sekä kiinnostua ja innostua uusista asioista. Perheille annettiin apua arjen haasteisiin ja vanhempi saa tukea omaan jaksamiseensa.

Toiminnan kohderyhmänä oli pääkaupunkiseudun haavoittuvissa olosuhteissa elävät yhden vanhemman perheet, joiden 7–16 vuotiailla lapsilla ei ole harrastuksia ja joiden vanhemmalla ei ole voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä tai säännöllisessä harrastamisessa. Lapsi voi harrastaa ihan vain omaksi ilokseen tai hyvinkin tavoitteellisesti, yksin tai yhdessä. Tärkeintä oli lasten erilaisuuden kunnioittaminen.

Perheen tilannetta arvioitiin kokonaisvaltaisesti ja autettiin löytämään ulkopuolista tukea. Tällaisia olivat Pienperheyhdistyksen ja muiden järjestöjen tarjoamat vertais- ja vapaaehtoistoiminnat, erilainen tukihenkilö- ja mentoritoiminta tai konkreettinen apu perheen arkeen, esimerkiksi tilapäinen lasten hoito.

Hanke oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja osa Suomi 100 -avustusohjelmaa Kaikille eväät elämään. Hankkeessa yhdistyvät ehkäisevä perhetyö, matalan kynnyksen auttaminen, vertaistoiminta sekä ohjaus ja neuvonta. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Lapsiarkki -hanke ja Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry.

"Oon ihan superonnellinen että päästiin tähän hankkeeseen ❤️" (palaute osallistujalta leirin jälkeen)