Lapselle harrastus

Harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään

Pienperheyhdistyksen hanke Minullakin on kerrottavaa – harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään tukee yhden vanhemman perheiden lasten harrastamista. Kolmivuotisen hankkeen aikana autetaan lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus.


Hankkeen tavoitteena on, että yhden vanhemman perheiden lapset löytävät säännöllisen harrastuksen, jonka jatkuvuus pyritään turvaamaan tukemalla vanhemman jaksamista. Hankkeen aikana lapsi saa mahdollisuuden tutustua erilaisiin harrastuksiin sekä kiinnostua ja innostua uusista asioista. Perheet löytävät apua arjen haasteisiin ja vanhempi saa tukea omaan jaksamiseensa.

Toiminnan kohderyhmänä on pääkaupunkiseudun haavoittuvissa olosuhteissa elävät yhden vanhemman perheet, joiden 7–16 vuotiailla lapsilla ei ole harrastuksia ja joiden vanhemmalla ei ole voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä tai säännöllisessä harrastamisessa. Lapsi voi harrastaa ihan vain omaksi ilokseen tai hyvinkin tavoitteellisesti, yksin tai yhdessä. Tärkeintä on lasten erilaisuuden kunnioittaminen.

Perheen tilannetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja autetaan löytämään ulkopuolista tukea. Tällaisia voivat olla Pienperheyhdistyksen ja muiden järjestöjen tarjoamat vertais- ja vapaaehtoistoiminnat, erilainen tukihenkilö- ja mentoritoiminta tai konkreettinen apu perheen arkeen, esimerkiksi tilapäinen lasten hoito.

Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja osa Suomi 100 -avustusohjelmaa Kaikille eväät elämään. Hankkeessa yhdistyvät ehkäisevä perhetyö, matalan kynnyksen auttaminen, vertaistoiminta sekä ohjaus ja neuvonta. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Lapsiarkki -hanke ja Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry.

"Oon ihan superonnellinen että päästiin tähän hankkeeseen ❤️" (palaute osallistujalta leirin jälkeen)

Puuttuuko sinun lapseltasi harrastus? Ota yhteyttä harrastusmestariin, jos haluat mukaan hankkeeseen. Onnistutaan yhdessä!

Lisätietoja:

Ville Anttonen
harrastusmestari
ville.anttonen(at)pienperhe.fi
p. 040 187 1236