Tietoa yksinhuoltajuudesta

Yhden vanhemman perheitä on Tilastokeskuksen (Väestö 2015) mukaan Suomessa 181 726, joista äiti–lapsi-perheitä on 150 274 ja isä–lapsi-perheiden määrä on 31 452. Kaikista lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä on 21 prosenttia. Uusperheiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli vuoden lopussa 52 000.

Vuoden 2015 lopussa lapsiperheitä oli yhteensä 571 000. Helsingissä jo noin kolmasosa (24 210 perhettä) kaikista lapsiperheistä on yhden vanhemman perheitä. 

Eroperheet

Suomessa noin 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa avioeron. Lähes 90 prosenttia lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevista järjestelyistä hoidetaan vanhempien välisellä sopimuksella, jonka sosiaalilautakunta vahvistaa. Osassa tapauksista vanhemmat eivät pääse sopimukseen. Käräjäoikeuksissa käsitellään vuosittain 1 800–2 000 huoltoriitaa (oikeus.fi: Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu valtakunnalliseksi, 2014).

Vuonna 2012 tehtiin yhteensä runsaat 20 000 lapsen tapaamista koskevaa sopimusta ja noin 18 000 lapsen asumista koskevaa sopimusta, joista 82 prosenttia koski äidin luona asumista. Lisäksi tehtiin lähes 2 500 vuoroasumissopimusta, joissa lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhemman kanssa. (THL 2013) Osa lasten asumista koskevista järjestelyistä voi jäädä tilaston ulkopuolelle.

Köyhyys yhden vanhemman perheissä

Yksinhuoltajaperheiden köyhyys on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana huomattavasti. THL:n toimeentulotukitilaston mukaan 23,4 prosenttia yhden vanhemman perheistä saa toimeentulotukea. Avio- ja avopareista, joilla on lapsia, toimeentulotukea sai 4,2 prosenttia.
Yksinhuoltajaperheistä 27 prosenttia on pienituloisia. (SVT Tulot ja kulutus 2010).

Vuoden 2015 lopussa oli Kelan asumistukea saaneita ruokakuntia 246 400. Määrä on suurempi kuin koskaan ennen. Lapsiperheitä oli 83 600 perhettä, joista 66 %  eli 55 200 oli yksinhuoltajaperheitä.