Rahankeräyslupa

Poliisihallituksen 1.4.2022 myöntämä rahankeräyslupa RA/2022/539 Pienperheyhdistys ry:lle, on voimassa 1.4.2022 lähtien. 

Keräyksen käytännön toimeenpanija on Pienperheyhdistys ry ja kerätyt varat käytetään viimeistään kahden vuoden aikana keräyksen päättymisestä.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

  1. Heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien yhden vanhemman perheiden vertaistoiminnan, retkien ja leirien toteuttaminen
  2. Vapaaehtoisten tukihenkilöiden rekrytointi ja koulutus (mieskaverit, kummi-isovanhemmat ja tukihenkilöt lasten tukena vanhempien erossa)
  3. Vähävaraisten yhden vanhemman perheiden harrastusten tukeminen. Hakemusten perusteella myönnetään tukea harrastusmaksuihin ja harrastusvälineiden hankintaan.