Hommat hoituu vai hoituuko?

Moni yhden vanhemman perhe voi hyvin. Hommat hoituvat. Arki toimii. Joustamattomat palvelut ja kohtuuton taloudellinen taakka ovat kuitenkin raskaita kantaa yhdelle vanhemmalle. Perheet odottavat hommien hoituvan myös päättäjien ja palvelujärjestelmän puolella. 

Moni vanhempi kertoo työn ja perheen yhteensovittamisen hankaluuksista tai jopa mahdottomuudesta. Toimeentulo, työllistyminen ja työssä pysyminen ovat hankalia, jos lapsen hyvinvoinnin kannalta oleelliset palvelut vaativat vanhemmalta palkattomien vapaiden pitämistä. Pandemia-aika on lisännyt painetta entisestään. Vanhempi on esimerkiksi pyytänyt vapaata töistä viedäkseen lapsen kaupungin toiselle puolelle hammaslääkäriin, hammaslääkäriaika on saattanut peruuntua henkilökunnan sairastumisen johdosta. Vanhempi joutuu varaamaan uuden ajan ja pyytämään jälleen uuden vapaapäivän. Kun tämä toistuu useasti, voi seurauksena olla, ettei määräaikaista työsuhdetta jatketa. Edellämainitut asiat korostuvat erityistarpeisten lasten kohdalla.

Työn ja perheen yhteensovittamiseen tulee löytää keinot.