Eduskuntavaalit 2023

Tulevissa eduskuntavaaleissa, huhtikuussa 2023 yhdistyksen kampanjateemana on 'hommat hoituu vai hoituuko?

Yhden vanhemman perheitä on noin neljännes kaikista lapsiperheistä. Se on iso määrä perheitä ja iso joukko äänestäjiä. Jokaisella äänellä on merkitystä - varsinkin jos jokainen yhden vanhemman perheen aikuinen äänestää ehdokasta, joka ajattelee hyvin yhden vanhemman perheistä.

Eduskuntavaaleissa huhtikuussa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään suomalaisten asioista. He päättävät monista perheiden arkeen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja mm. työllisyyteen, palveluihin, ympäristöön liittyvistä asioista. 

Moni yhden vanhemman perhe voi hyvin. Hommat hoituvat ja arki sujuu. Arki yhden vanhemman perheessä on palapeliä, jossa kaikki sujuu, kun palaset osuvat kohdalleen. Lapsiperheen arki, joka pyörii yhden aikuisen voimin tarvitsee tuekseen joustavia palveluita, sujuvaa työn ja perheen yhteen sovittamista. Työn ja perheen yhteensovittaminen on perheen, työnantajan ja yhteiskunnan etu. 

Nykyisessä haasteellisessa taloustilanteessa on vaarana eduskunnassa tehtävät lasten ja perheiden hyvinvointia heikentävät päätökset. Perheiden hyvinvoinnista leikkaaminen on lyhytnäköistä ja tulee kalliiksi.

Sinipunaisella taustalla Pienperyhdistyksen vaalitavoitteet.

Perheet tarvitsevat joustavia ja monipuolisia palveluita
Palveluissa tulee ottaa huomioon erilaiset perhetilanteet. Ammattilaisten tulee huomioida perheiden monimuotoisuus.

Perhe ei saa muodostua työssäkäynnin esteeksi
Tarvitaan uusia keinoja joustavaan työn, perheen ja perhevapaiden yhdistämiseen.
Sosiaaliturvan ja ansiotulojen yhdistämisen tulee olla sujuvaa.

Vuorohoitoa on oltava saatavilla myös pienille koululaisille.
Koulujen loma-aikojen aikainen hoito on järjestettävä myös pienille koululaisille, jos vanhemman työssäkäynti sitä edellyttää. 

Vuoroasumista tulee tukea joustavilla palveluilla
Asumistuki on uudistettava huomioimaan etävanhemmat vuoroasumistilanteissa.
Vuoroasuvan lapsen koulukyytien ja muiden palveluiden tulee järjestyä lapsen molemmissa kodeissa.