Ei leikkauksia -viesti eduskuntaan

Eduskunnassa päätetään loppusyksystä 2023 perheitä koskevista leikkauksista mm. yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Kansanedustajilla on varsin hyvin tiedossa leikkausten tulevat vaikutukset, mutta silti hallitus aikoo viedä ne läpi eduskunnassa. Sosiaali ja terveysministeriönkin arvio osoitti leikkausten osuvan pienituloisimpiin perheisiin, ja yhden vanhemman perheet on mainittu erityisesti. Hallitus vetoaa työllisyyden paranemiseen ja siihen, että taloutta pitää tasapainottaa. 

Nyt on viime hetki vaikuttaa päättäjiin! 

Toivottavasti voit käyttää muutaman minuutin tähän tärkeään asiaan, joka koskettaa valtaosaa yhden vanhemman perheistä. Lähetä sähköpostia kansanedustajille ja kerro, miten asumistuen pieneneminen vaikuttaisi sinun ja perheesi elämään. 

Toimi näin:

1) Kirjoita oma sähköpostiviesti. Alla on mallikirje ja faktoja, joista voit kopioida osan, muokata vapaasti ja kirjoittaa siitä, miten asumistuen leikkaus näkyy sinun perheessäsi. Vaikka asia on vakava, ole kuitenkin kohtelias ja pyri saamaan edustaja puolellesi. Otsikoksi voit laittaa esimerkiksi "Kohtuutta yksinhuoltajien leikkauksiin".

2) Lähetä viesti mahdollisimman monelle kansanedustajalle erikseen heidän omalla nimellään puhutellen. Meidän kannattaa juuri nyt vaikuttaa hallituspuolueiden helsinkiläisiin ja uusimaalaisiin kansanedustajiin. Kansanedustajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduskunta.fi. 

Voit halutessasi lähettää viestin myös jollekin muulle kansanedustajalle. Kaikkien kansanedustajien nimet löytyvät eduskunnan sivulta.

Poimi tästä faktoja viestiisi: 

Asumistuen korvausprosentti laskettaisi 80 prosentista 70 prosenttiin hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Kyse on merkittävästä asumistuen määrän ja käytettävissä olevien tulojen vähenemisestä. 

Suunnitellut asumistuen leikkaukset kohdistuvat eniten pienituloiseen kaupungin vuokra-asunnossa asuvaan helsinkiläiseen. Helsingin siirtäminen muun pääkaupunkiseudun kuntaryhmään, asumistuen leikkaukset ja ansiotulovähennyksen poistaminen saattavat johtaa siihen, että työttömät ja matalapalkka-aloilla työskentelevät ihmiset joutuvat luopumaan kodeistaan ja muuttamaan toiselle paikkakunnalle. 

Suojaosan poisto pienentää 300 eurolla asumistuen saantiin oikeuttavien tulojen ylärajaa eli pudottaa etuudelta pois tulonsaajia, jotka saavat tuloja 300 euroa vähemmän kuin nykyiset tulorajat. Yleiseen asumistukeen esitetyt muutokset heikentävät osa-aikatyön kannustimia. Tämä voi lisätä työttömyyttä yhden vanhemman perheissä, joissa on työllistymisvaikeuksia tai hankaluuksia työskennellä kokopäiväisesti. Kaikissa perhetilanteissa vanhemman ei ole tosiasiallisesti mahdollista työllistyä kokoaikaisesti. Nyt esitetyn muutokset yleiseen asumistukeen rankaisevat tästä.