Kannanotot

Lausunto STM:lle lasten vuoroasumisesta

Viime keväänä käynnistynyt sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä laati toimintasuunnitelman lasten vuoroasumista koskevien ehdotusten käsittelemiseksi. Lasten vuoroasumisen tilanteet…

Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuus perhevapaista

Pienperheyhdistys ry on tyytyväinen nykyisen uudistuksen tarkoitukseen lisätä vanhempainpäivärahapäivien kokonaispituutta sekä joustavuutta. Uudistuksessa on hyvä, että huomioon otetaan perheiden…

Perhevapaat – Sosiaali- ja terveysministeriön kuulemistilaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö Yli 20 % lapsiperheistä on yhden vanhemman perheitä. Noin 3500 vanhemmasta tulee etävanhempi (ja yhtä monesta yhden vanhemman perheen vanhempi) kahden vuoden sisällä…

Lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Pienperheyhdistys ry:n lausunto hallituksen esityksestä HE 30/2015 vp valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja valtioneuvoston selonteosta VN 1/2015 vp julkisen talouden suunnitelmasta vuosille…

Perustulo jakaa mielipiteitä

Perustulo jakoi yhden vanhemman perheiden vaalipanelisteja Yhden vanhemman perheiden vaalipaneelissa etsittiin vastausta siihen, miten perheet voisivat työllistyä nykyistä useammin. Paneeli kiinnosti…

Leikkaukset eriarvoistavat lapsia

Pienperheyhdistys ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto muistuttavat, että leikkaukset hyvinvointipalveluihin ja lapsilisään kohdistuvat erityisesti heikossa asemassa oleviin lapsiin ja perheisiin ja…