"Kun kokee olevansa yksin, tietää olevansa tervetullut mukaan toimintaan"

25.9.2018

Kokoonnuimme Hauholle jäsenperheiden kanssa pohtimaan yhdessä Pienperheyhdistyksen painopisteitä syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Viikonlopun tarkoituksena oli keskustella toiminnasta sekä tulevan vuoden painopisteistä yhdessä toiminnassa mukana olevien perheiden kanssa. Kun aikuiset pohtivat yhdistyksen toimintaa ja sen henkilökohtaista merkitystä itselle ja perheelle, lapset pääsivät samaan aikaan tekemään monia mukavia asioita mahtavien Lastenkesän ohjaajien kanssa.

Hauhon leirikeskus sopi erinomaisesti painopisteiden pohtimiseen. Lasten seikkaillessa muun muassa Jafier Jaatisen ja merirosvon kanssa, aikuiset keskustelivat keskenään Pienperheyhdistyksen toimintamuodoista ja heille tärkeistä asioista.

Teimme esimerkiksi ryhmätyön, jossa aluksi jokainen mietti yksin, mikä toiminnassa on ollut tärkeää ja mikä muu heille olisi tärkeää. Ryhmiin jakautumisen jälkeen ryhmät kokosivat vastauksista upeita ajatuskarttoja, jotka kaikki olivat tekijöidensä näköisiä. Ryhmätyön lisäksi keskustelimme paljon läpi viikonlopun ja saimme valtavasti materiaalia Riikan ja Kaislin kanssa työstettäväksi.

Osallistujat jakoivat päivien aikana heidän kokemuksia ja ajatuksiansa avoimesti. Pienperheyhdistys sai monia kiitoksia erilaisista toiminnoista, joilla on ollut positiivisia vaikutuksia perheiden elämään. Saimme myös kehitysehdotuksia ja uusia ideoita. Yhtenä asiana esimerkiksi esiin nousi tarve ryhmälle tai leirille, jossa keskiössä olisivat sellaiset lapset, joilla ei ole mitään kontaktia isäänsä.


Toiminnan merkittävyys nousi esiin kommenteista

Olemme nyt pikkuhiljaa tehneet koontia materiaalista, jota viikonlopusta saatiin. Ehdottomasti tärkeimpänä asiana esiin nousi vertaistuen merkitys. Tämä lause nousi esiin useaan otteeseen vain hieman eri sanoja käyttäen:

”Muistutus siitä, etten ole yksin vaan vastaavassa tilanteessa elää moni”.

Tämän lisäksi kaikki se, mitä lapset kokevat ja saavat toiminnan kautta, oli luonnollisesti osallistujille erittäin tärkeää. Oli hienoa kuulla esimerkiksi, että toiminnan myötä lapsi kokee itsensä tärkeäksi ja on löytänyt uusia kavereita. Myös perheiden yhteiset kokemukset ja elämykset, aikuiskontaktit sekä monipuolinen toiminta ryhmien, leirien ja retkien muodossa on vastausten mukaan perheille merkityksellistä.

Painopistepäivät olivat todella mielenkiintoinen ja antoisa viikonloppu. Saimme paljon aikaan ja kuulimme monia hienoja ajatuksia sekä kokemuksia viikonlopun aikana. Sen verran mukavaa oli, että ensi vuotta odotetaan jo innolla!


Syysterveisin

Petriina Perkiömäki
Kansalaistoiminnan suunnittelija