Palvelustrategiaa luomassa

18.4.2018

Osallistuin Uusimaa2019-hankkeen järjestämään Uudenmaan maakunnan palvelustrategian valmisteluun Messukeskuksessa 5.4. Paikalla oli alan asiantuntijoita sadasta eri järjestöstä. Työpajat oli jaettu neljään eri kategoriaan, joista itse edustin järjestöämme terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen liittyvässä työpajassa. Yhdistyksen näkökulma tuli esiin myös Kaisli Syrjäsen osallistuessa Perheet keskiöön -hankkeen edustajana palveluiden saatavuuteen liittyvässä pajassa.

Päivän aikana saivat kaikki tuoda esiin ryhmätöiden avulla niitä tarpeita, joita oman järjestön toiminnan kannalta olisi tärkeää korostaa tulevassa SOTE-uudistuksessa. Järjestöjen kirjo oli valtava ja oli mielenkiintoista työstää yhdessä muiden järjestöjen kanssa ehdotuksia, etenkin kun kaikilla olivat omat lähtökohtansa ja päämääränsä parannusehdotuksille. Kävi nopeasti selväksi, että paljon erilaisia epäkohtia löytyy niin yhteiskunnan rakenteissa, kuin palveluiden saatavuudessakin liittyen eri ihmisryhmiin ja näin ollen haasteena oli asettua muiden asemaan ja huomioida nämä haasteet myös omien näkemysten ohella.

Uusimaa-2019-hankkeen edustajat korostivat näkökulmaa siitä, että lähtökohtana yleisesti strategian luomiselle oli ihmisten tarpeet, mutta vielä tärkeämpää oli kiinnittää huomiota niihin syvempiin tekijöihin, jotka tarpeet aiheuttavat. Tämän ohjeistuksen myötä, oli eri järjestöjen edustajien kanssa helpompaa toimia, koska syntyi ymmärrys siitä, että vaikka kaikki järjestöt ajavat omia asioitaan, on näiden asioiden taustalla usein samankaltaisia tarpeita ja odotuksia. Me kaikki halusimme esimerkiksi yhdenvertaiset sekä osallisuutta kasvattavat palvelut tulevaisuudessa. Meille kaikille oli tärkeää konkreettiset toimenpiteet ja muutokset sekä parempi tiedon saatavuus sekä sen leviäminen palveluita käyttäville.

Loppuyhteenvedossa päivän päättyessä, olimme kaikki osallistujat samaa mieltä siitä, että järjestöjen rooli SOTE-uudistuksessa on merkittävä. Korostimme kuinka järjestöalan asiantuntijat tulee ottaa mukaan palvelustrategiaan jo suunnitteluvaiheessa, ja yhteistyön tulisi jatkua myös valmiissa palvelustrategiassa. Lopuksi meiltä kysyttiin erilaisia tunteita kuvamaan ajatuksiamme päivästä sekä sen tuomista vaikutuksista palvelustrategian luomiseksi. Minä kirjoitin lappuun odottava, koska sitä tunnetta todella päivän jälkeen koin. Nyt vain peukut pystyyn, että meitä kaikkia järjestöjä kuultiin edes joissakin asioissa.


Petriina Perkiömäki

Kansalaistoiminnan suunnittelija