Verkkosivut saavutettaviksi

Helmikuussa huomasin Sosten koulutuskoosteen alareunasta kurssin ”Verkkopalvelut saavutettaviksi”. Menin mielenkiinnolla kuulemaan uudesta saavutettavuusdirektiivistä. Parin tunnin kurssilla kerrottiin uudesta laista ja siitä, mitä toimenpiteitä laki edellyttää julkisilta ja yleishyödyllistä järjestötoimintaa järjestäviltä toimijoilta ja niiden julkaisukanavilta.

Verkkosivut ja palvelut saavutettaviksi

Kurssilla selvisi tarkemmin, että uuden saavutettavuusdirektiivin piiriin kuuluvat julkiset sivustot ja palvelut, kuten esim. kelan ja kuntien, koulujen, mutta myös järjestöjen verkkopalvelut. ”Erittäin hyvä, että asiakasta ajatellaan vihdoinkin”, ajattelin, ja muistelin niitä kertoja, kun olen yrittänyt löytää julkisten palvelujen sivuilta vastausta kysymyksiin ja pyörinyt sivulta toiselle löytämättä hakemaani. Uudistukselle on todellakin tarvetta ja on aika miettiä sitä, mitä ihmiset hakevat verkkosivuilta ja miten he sen löytävät.

Ainoa, mitä ihmettelin, oli se, miten myöhään asia tuli esiin, sillä kurssilla selvisi, että viime vuoden lopussa ja sen jälkeen kotisivunsa julkaisseiden kohdalla uudet saavutettavuusvaatimukset astuvat voimaan jo tänä syksynä, syyskuun 23. päivänä, siis vajaan puolen vuoden kuluttua tiedotuksesta. Kotisivut olisi pitänyt tehdä jo alun perin vastaamaan uusia vaatimuksia. Muuten hyvä, mutta edes Pienperheyhdistyksen verkkosivupohjan ylläpitäjä, Yhdistysavain, ei ollut tietoinen asiasta ja minäkin huomasin asiana lähes sattumalta.

Uudet saavutettavuusvaatimukset pohjaavat lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja se astui voimaan 1.4.2019. Laki koskee myös järjestöjä. Neuvonnasta ja valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Vuotta vanhemmat verkkosivut tulevat lain piiriin 23.9.2020 ja mobiilipalvelut 23.6.2021.

Mitä saavuttetavuus on?

Saavutettavuus on palveluiden toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Juuri sitä, että sivuston käyttö toimii kaikin puolin sujuvasti ja ennen kaikkea siinä huomioidaan myös ne, joilla on vikaa kuulossa, näkökyvyssä tai motorisia tai muita toimintarajoitteita. Suomessa on 1,2 miljoonaa ihmistä, jotka hyötyvät näistä parannuksista, joita nettisivustoille ja digipalveluihin uuden lain puitteissa tehdään. Hieno ja kunnianhimoinen tavoite, jolla varmistetaan, että jokainen pystyy käyttämään julkisia verkkopalveluita.

Saavutettavuus kattaa niin havaittavuuteen, hallittavuuteen, toimintavarmuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä periaatteita ja tekniikoita. Esimerkiksi selkokieli on asioiden esittämistä mahdollisimman lyhyesti ja selkeästi, käyttäen tavallisia ja helppoja sanoja sekä yksinkertaisia lauserakenteita. Mahdollisimman hyvän saavutettavuuden tavoittamiseksi on siis esitettävä asiat yksinkertaisesti, selkeää sivurakennetta ja kuvamaailmaa sekä graafisia elementtejä hyödyntäen. Kuulostaa palvelun käyttäjän kannalta erinomaiselta!

Värkkäämistä ja viilaamista

Kunnianhimoinen tavoite tuo viestintäihmisille tässä vaiheessa lisäpuuhaa. Sivustoilla täytyy tehdä monia asioita, jotka eivät näy päällepäin, vaan, jotka selviävät vaikkapa ruudunlukuohjelmaa käyttämällä. Lomakkeiden kentät täytyy nimetä ja kuvien, graafien sekä muiden tiedostojen sisällöt täytyy kertoa myös sanoin. Lisäksi lomakkeisiin tarvitaan täyttöohjeet. Siis, monenlaista pientä näpertämistä puhumattakaan sivujen testaamisesta ruudunlukuohjelmilla.

Pienperheyhdistyksen kotisivu-uudistuksen myötä, viime marraskuussa, lyhensin jo tekstejä ja yksinkertaistin lauserakenteita sekä karsin pois toistoja. Saavutettavuutta lisääviä toimenpiteitä on paljon ja olen jo aloittanut sivujen parantamisen: selkeyttänyt sivurakennetta, lisännyt väliotsikoita, otsikkotyyppejä ja linkkejä. Riittävät kontrastit värien käytössä ja visuaalinen selkeys onneksi tulevat jo selkärangasta. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää ja pyydän vielä teitä lähettämään parannusehdotuksia kotisivujen etusivun alareunan lomakkeella.

Kotisivuille tarvitaan syksyllä tietosuojaselosteen lisäksi myös saavutettavuusseloste, josta selviää sivuston saavutettavuuden taso ja mahdolliset puutteet. Meillä saavutettavuusasioiden valmistumista rajoittaa sivupohjan tekniset puutteet eli esimerkiksi vielä tässä vaiheessa kuville ei vielä pysty asettamaan tekstivastineita. Asiat edistyvät vähitellen ja saavutettavuus paranee vaihe vaiheelta. Ensisijaisesti teemme sinulle entistä parempia kotisivuja!

Hyvää kesää kaikille!


Jaana Hartikainen

Viestintäkoordinaattori