Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaaleissa huhtikuussa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään suomalaisten asioista. He päättävät mm. työllisyyteen, palveluihin ja perheiden arkeen liittyvistä asioista.

Tulevissa eduskuntavaaleissa, huhtikuussa 2019 yhdistyksen kampanjateemana on aika

  • palvelujen toimivuus lisää perheen yhteistä aikaa ja mahdollistaa vanhemman oman ajan
  • joustava työn ja perheen yhteensovittaminen tuo lisää aikaa perheelle

Pienperheyhdistyksen jäsenperheitä on kokoontunut parin viime kuukauden aikana pohtimaan eduskuntavaaleihin liittyviä teemoja ja aiheita, jotka tällä hetkellä koskettavat yhden vanhemman perheitä. Esiin on noussut mm. asumisen kalleus, työn ja perheen yhteensovittaminen, työllistyminen, palvelujen saatavuus ja lapsiperheköyhyys. 

Tulossa on vaalitilaisuuksia, äänestä yhdessä -retkiä ennakkoäänestyspäivinä, torilla ehdokkaiden kanssa juttelua ja muuta kiinnostavaa. 

Sivut rakentuvat tässä vähitellen. Tervetuloa takaisin pian!


Yhdistys on myös mukana Ääni lapselle kampanjassa. Siitä voit lukea lisää https://www.lskl.fi/aanilapselle/