Saavutettavuusseloste

5.6.2023

Saavutettavuus on palveluiden toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä – esimerkiksi teknisesti, visuaalisesti ja sisällöllisesti toimivat verkkosivut. Saavutettavuus takaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. 

Saavutettavuus pitää sisällään havaittavuuteen, hallittavuuteen, toimintavarmuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä periaatteita ja tekniikoita, joita noudatetaan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä.

Saavutettavuustoimenpiteet ja saavutettavuusselosteen on tehnyt Pienperheyhdistyksen viestintäkoordinaattori, jonka arvion mukaan sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Sivuston saavutettavuuden tila

  • Asiat esitetään tekstissä lyhyesti, selkeästi ja tutuin käsittein.
  • Otsikoissa on käytetty hierarkisesti otsikkotyylejä
  • Väliotsikot jäsentävät ja selkiyttävät sisältöä.
  • Kuvat, infograafit, tiedostot sisältävät alt-tekstit, jotka selittävät tiedostojen sisältämää informaatiota.
  • Lomakeissa on täyttöohjeet.
  • Sivuston väritys, kuvien ja kuvapalkkien selkeys sekä kontrastit on huomioitu.

Sisuston puutteet

  • Sivuston pääkuvaan ei ole mahdollista lisätä korvaavaa tekstiä (alt-teksti).
  • Kuvagallerian vanhimmat kuvat ja useamman kuvan kokonaisuudet eli kuvagalleriat ovat ilman korvaavaa tekstiä (alt-tekstit).
  • Vanhempien esite- ja pdf-muotoisten vuosikertomusten tekstivastikkeet puuttuvat 2018 vanhemmista tiedostoista.
  • Vuotta 2020 vanhemmissa videossa ei ole tulkkausta eikä tekstitystä.

Tämä saavutettavuusseloste päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Sivuston saavutettavuudesta voi lähettää palautetta viestintäkoordinaattorille etusivun lomakkeella.