Saavutettavuusseloste

23.9.2019

Saavutettavuus on palveluiden toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä – esimerkiksi teknisesti, visuaalisesti ja sisällöllisesti toimivat kotisivut. Saavutettavuus takaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Noin miljoona ihmistä Suomessa hyötyy paremmasta saavutettavuudesta.

Saavutettavuudella tarkoitetaan havaittavuuteen, hallittavuuteen, toimintavarmuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä periaatteita ja tekniikoita, joita noudatetaan saavutettavuusdirektiivin tultua voimaan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä.

Pienperheyhdistyksen verkkosivut julkaistiin Yhdistysavaimen uudella kotisivupohjalla marraskuussa 2018. Saavutettavuusdirektiivi tuli sivujen osalta voimaan 23.9.2019. Saavutettavuustoimenpiteet ja saavutettavuusselosteen on tehnyt Pienperheyhdistyksen viestintäkoordinaattori, jonka arvion mukaan sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuuden tila

 • Asiat esitetään tekstissä lyhyesti, selkeästi ja tutuin käsittein.
 • Tekstissä käytetään väliotsikoita, jotka jäsentävät sisältöä.
 • Kuvat, infograafit, tiedostot sisältävät alt-tekstit, jotka selittävät kuvien sisältämää informaatiota.
 • Lomakeissa on täyttöohjeet.
 • Sivuston väritys, kuvien ja kuvapalkkien  selkeys sekä kontrastit on huomioitu.

Sisuston puutteet

 • Hakutoiminto ei ole vielä mahdollinen Yhdistysavaimen kotisivupohjassa.
 • Lomakekenttien nimeäminen ei vielä onnistu.
 • Sivuston pääkuvaan ei ole mahdollista lisätä korvaavaa tekstiä (alt-teksti).
 • Vanhoissa videossa ei ole tulkkausta eikä tekstitystä.
 • Osa kuvagallerian vanhoista kuvista on ilman korvaavaa tekstiä (alt-tekstit).
 • Vuosikertomusten tekstivastikkeet puuttuvat.

Tämä saavutettavuusseloste päivitetään sitä mukaa, kun sivustoa kehitetään, vähintään kerran vuodessa.

Sivuston saavutettavuudesta voi lähettää palautetta viestintäkoordinaattorille etusivulta.