Saavutettavuusseloste

23.9.2019

Saavutettavuus on palveluiden toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä – esimerkiksi teknisesti, visuaalisesti ja sisällöllisesti toimivat kotisivut. Saavutettavuus takaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Noin miljoona ihmistä Suomessa hyötyy paremmasta saavutettavuudesta.

Saavutettavuudella tarkoitetaan havaittavuuteen, hallittavuuteen, toimintavarmuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä periaatteita ja tekniikoita, joita noudatetaan saavutettavuusdirektiivin tultua voimaan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä.

Pienperheyhdistyksen verkkosivut julkaistiin Yhdistysavaimen uudella kotisivupohjalla marraskuussa 2018. Saavutettavuusdirektiivi tuli sivujen osalta voimaan 23.9.2019. Saavutettavuustoimenpiteet ja saavutettavuusselosteen on tehnyt Pienperheyhdistyksen viestintäkoordinaattori, jonka arvion mukaan sivusto vastaa saavutettavuusvaatimuksia suurilta osin.

Saavutettavuuden tila

 • Asiat esitetään tekstissä mahdollisimman lyhyesti, selkeästi ja tutuin käsittein.
 • Tekstissä käytetään paljon väliotsikoita, jotka on määritetty otsikkotyypeiksi.
 • Linkkitekstejä on elävöitetty ja selkeytetty.
 • Kuviin, infograafeihin, tiedostoihin on lisätty alt-tekstit, jotka selittävät kuvien sisältämää informaatiota.
 • Lomakeisiin on lisätty täyttöohjeet.

Sisuston puutteet

 • Hakutoiminto ei ole vielä mahdollinen Yhdistysavaimen kotisivupohjassa.
 • Lomakekenttien nimeäminen ei vielä onnistu.
 • Sivuston pääkuvaan ei ole mahdollista lisätä korvaavaa tekstiä (alt-teksti).
 • Kaikissa vanhoissa videossa ei ole tulkkausta eikä tekstitystä.
 • Suuri osa kuvagallerian kuvista on ilman korvaavaa tekstiä (alt-tekstit).
 • Sivuston sisäistä navigointia ja pääsivun linkkejä on vielä selvennettävä.

Tämä saavutettavuusseloste päivitetään sitä mukaa, kun sivustoa kehitetään tai vähintään kerran vuodessa.