Saavutettavuusseloste

23.9.2019

Saavutettavuus on palveluiden toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä – esimerkiksi teknisesti, visuaalisesti ja sisällöllisesti toimivat kotisivut. Saavutettavuus takaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Noin miljoona ihmistä Suomessa hyötyy paremmasta saavutettavuudesta.

Saavutettavuudella tarkoitetaan havaittavuuteen, hallittavuuteen, toimintavarmuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä periaatteita ja tekniikoita, joita noudatetaan saavutettavuusdirektiivin tultua voimaan verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä.

Pienperheyhdistyksen verkkosivut julkaistiin Yhdistysavaimen uudella kotisivupohjalla marraskuussa 2018. Saavutettavuusdirektiivi tuli sivujen osalta voimaan 23.9.2019. Saavutettavuustoimenpiteet ja saavutettavuusselosteen on tehnyt Pienperheyhdistyksen viestintäkoordinaattori, jonka arvion mukaan sivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuuden tila

  • Asiat esitetään tekstissä lyhyesti, selkeästi ja tutuin käsittein.
  • Otsikoissa on käytetty hierarkisesti otsikkotyylejä
  • Väliotsikot jäsentävät ja selkiyttävät sisältöä.
  • Kuvat, infograafit, tiedostot sisältävät alt-tekstit, jotka selittävät tiedostojen sisältämää informaatiota.
  • Lomakeissa on täyttöohjeet.
  • Sivuston väritys, kuvien ja kuvapalkkien selkeys sekä kontrastit on huomioitu.

Sisuston puutteet

  • Sivuston pääkuvaan ei ole mahdollista lisätä korvaavaa tekstiä (alt-teksti).
  • Kuvagallerian vanhemmat kuvat ja useamman kuvan kokonaisuudet eli kuvagalleriat ovat ilman korvaavaa tekstiä (alt-tekstit).
  • Vanhempien esite- ja pdf-muotoisten vuosikertomusten tekstivastikkeet puuttuvat 2018 vanhemmista tiedostoista.
  • Vuotta 2020 vanhemmissa videossa ei ole tulkkausta eikä tekstitystä.

Tämä saavutettavuusseloste päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Sivuston saavutettavuudesta voi lähettää palautetta viestintäkoordinaattorille etusivun lomakkeella.