Suomi hännänhuippuna yksinhuoltajaperheiden köyhyysriskissä

6.12.2023

Kuten Unicefin tutkimus osoittaa, on hälyttävää, että yhden vanhemman perheissä lapsilla on 8-kertainen todennäköisyys köyhyyteen kaikkiin lapsiin nähden. Suomalaisista köyhistä perheistä lähes kaikki ovat pitkäaikaisesti köyhiä.

Pienperheyhdistys ry pitää ensiarvoisen tärkeänä, että lapsiperheköyhyyteen tartutaan vahvasti ja poliittisilla päätöksillä käännetään lapsiperheköyhyys laskuun. Köyhyyden aiheuttaman toivottomuuden, näköalattomuuden ja lisääntyneiden terveysongelmien aiheuttamat kustannukset ovat tulevaisuudessa moninkertaiset, ellei köyhyyteen puututa ajoissa. Leikkaamalla saadut säästöt ovat lyhytnäköisiä sekä talouden että hyvinvoinnin näkökulmasta.

Suomi sijoittuu poikkeuksellisen heikosti juuri ilmestyneessä UNICEFin lapsiperheköyhyysvertailussa.

Suomi sijoittuu vasta 14. sijalle 39 maan joukossa UNICEFin Report Card -tutkimuksessa, jossa vertaillaan lapsiperheköyhyyden tilannetta EU- ja OECD-maissa. Suomen heikko sijoitus johtuu siitä, että lapsiköyhyysaste on Suomessa pysynyt vuoden 2012 jälkeen täysin ennallaan.

UNICEFin tutkimus paljastaa, että Suomi on vertailumaista kaikkein heikoin, kun tutkitaan yhden vanhemman perheessä elävien lasten köyhyysriskiä suhteessa kahden vanhemman perheessä asuvien lasten köyhyysriskiin. Suomessa yksinhuoltajaperheen lapset elävät yli kahdeksan kertaa todennäköisemmin köyhyydessä kuin kahden vanhemman perheen lapset.  

Suomessa sosiaaliturvalla on aiemmin torjuttu lapsiperheköyhyyttä tehokkaasti. Hallituksen ehdottamilla sosiaaliturvaleikkauksilla tulee Suomen UNICEFin lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntijan Sanna Koskisen mukaan olemaan vakavia vaikutuksia lasten hyvinvoinnille.

Pienperheyhdistyksen puheenjohtaja Taija Liuhto muistuttaa, että yhden vanhemman perheitä on Suomessa neljännes kaikista lapsiperheistä. Erityisesti matalapalkka-alalla työskenteleville yksinhuoltajille viimeaikainen elinkustannusten nousu muodostaa todellisen riskin sekä taloudelliselle selviämiselle että jaksamiselle. 

– On yksinhuoltajalle kohtuutonta joutua miettimään, pitääkö kokopäivätyön lisäksi mennä toiseen työhön, jotta voi maksaa vuokran noususta ja asumistuen leikkauksesta aiheutuvan vajeen. Monessa perheessä mietitään nyt, ostetaanko ruokaa vai talvivaatteita lapselle, Liuhto sanoo. 

– Jos vanhempi joutuu pohtimaan päivittäin arjessa selviytymistä, vie se ison osan vanhemman voimavaroista. Se kaikki on pois lapselta. 

UNICEFin tutkimus osoittaa, että niin köyhemmät kuin vauraammatkin maat pystyvät vähentämään lapsiperheköyhyyttä. Suomessakin on vihdoin ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin köyhyyden vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Suomalaisten päättäjien on ymmärrettävä, että lapsiperheköyhyys on todellinen ongelma ja sen vaikutukset heikentävät lasten hyvinvointia myös pitkälle tulevaisuuteen.

Suomen pitää pystyä parempaan, jotta jokainen lapsi saa parhaat mahdolliset eväät elämäänsä. 

(Uutista päivitetty 8.12.)