Syyskokouksessa valittiin uudet jäsenet hallitukseen ja saatiin näkymää tulevaan vuoteen

20.11.2023

Pienperheyhdistyksen syyskokous pidettiin lauantaina 18.11.2023 perinteikkäästi hotelli Rantapuistossa Helsingissä. Kolmisenkymmentä pienperheen vanhempaa keskusteli vilkkaasti samalla aikaa, kun lapset puuhasivat oman ohjelmansa parissa. Lopuksi mentiin kaikki yhdessä syömään ja vaihtamaan kuulumisia.

Osallistujia Pienperheyhdistyksen vuosikokouksessa.

Kokouksessa valittiin puolet hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajana jatkaa Taija Liuhto, ja hallitukseen valittiin Merja Västilä (uusi), Nina Lappalainen, Marjut Martin (uusi) sekä Mika Jokinen (uusi). Onnea kaikille hallitukseen valituille! Kiitos myös väistyville jäsenille, Ulla Korhoselle, Maria Heinolalle ja Minna Segersvärdille hyvästä hallitustyöskentelystä kuluneina vuosina.

Muina asioina kokous käsitteli ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toiminnanjohtaja Outi Hannula kertoi toiminnan jatkuvan vertaistuen, vaikuttamisen ja vapaaehtoistyön parissa, mutta myös muutoksia on tulossa. Esimerkiksi lasten toiminnassa tavoitellaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistumista, ja yhdistys tuottaa enemmän viestintäsisältöjä ja tilaisuuksia vanhemmuuden tukemiseen. Vuoden teemana on hyvinvointia lähiluonnosta, mikä näkyy monissa eri toiminnoissa vuoden aikana. STEAn rahoitusta on haettu uuteen Erityisen yksin vanhempana -hankkeeseen, jossa tuettaisiin vanhemmuutta yksinhuoltajuuden alkumetreillä. Kokous valtuutti hallituksen muokkaamaan toimintasuunnitelmaa tarvittaessa rahoitusta vastaavaksi jahka rahoituspäätökset tulevat.

Syyskokouksen puikoissa oli Aysu Shakir, joka johti kokouksen taitavan napakasti ja osallistavasti maaliin.