SuomiAreenassa peräänkuulutettiin yhteistyötä lapsiperheköyhyyden kitkemiseksi

30.6.2023

Lapsiperheköyhyys on ajankohtaisimpia lapsiperheitä koskettavia aiheita hallitusohjelmaan suunniteltujen leikkausten ja hintojen nousun vuoksi. Aihetta käsiteltiin SuomiAreenassa 27.6. Pienituloisten perheiden hätä – kuka kantaa vastuun? -keskustelussa. Ratkaisuksi lapsiperheköyhyyteen ehdotettiin eri politiikkalohkojen yhteistyön vahvistamista, sosiaaliturvan riittävästä tasosta huolehtimista sekä palveluihin panostamista.

Lapsiperheköyhyyskeskustelun puhujat istuvat rivissä lavalla. Taustalla dia, jossa kysytään miltä lapsiperheköyhyys tuntuu.
Keskustelijat vasemmalta: Anna Järvinen, Kristiina Kokko, Mari Leppänen, Mia tammelin, Ulla Siimes.

Lapsiperheköyhyys on viheliäinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä. Aiheesta keskusteltiin SuomiAreenassa 27.6. Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimeksen johdolla. Panelistit apulaisprofessori Mia Tammelin Tampereen yliopistosta, erityisasiantuntija Anna Järvinen SOSTE ry:stä, Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen ja Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko jakoivat huolen pienituloisten perheiden tilanteesta, joka on vaikeutunut hintojen viimeaikaisen nousun myötä.


Lapsiperheköyhyyden ratkaisun avaimiksi nähtiin muun muassa eri politiikkalohkojen vahvempi yhteistyö, palveluihin panostaminen, sosiaaliturvan riittävästä tasosta huolehtiminen ja vaikutusarviointien sisällyttäminen päätöksentekoon. Kaikille lapsille suunnattujen maksuttomien harrastusmahdollisuuksien kehittämistä pidettiin yhtenä toimivana keinona lisätä köyhien perheiden lasten osallistumismahdollisuuksia ilman, että lasten perhetaustaa alleviivataan. Keskustelijat pitivät myös tärkeänä köyhyyttä kokeneiden osallisuuden ja tulevaisuususkon vahvistamista. Tässä työssä järjestöillä ja kirkolla on Suomessa merkittävä rooli.

Keskustelun juontaja Ulla Siimes peräänkuulutti YK:n lapsen oikeuksien komitean Suomelle antamien suositusten ottamista vakavasti: Suomessa ei tule tehdä sosiaaliturvan leikkauksia, jotka voivat heikentää köyhyysriskissä olevien lasten tilannetta. Hallitusohjelmaan suunnitellut leikkaukset ovat herättäneet huolta laajasti, ja esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu on huomauttanut suunnitelmien olevan riski köyhyyden lisääntymiselle.

SuomiAreenan keskustelussa korostettiin kaikkien aikuisten vastuuta lapsiperheköyhyyden kaltaisen viheliäisen ongelman ratkaisemissa. Päättäjien lisäksi jokainen voi osaltaan olla rakentamassa lapsi- ja lapsiperhemyönteistä yhteiskuntaa. Toivon merkitystä ei tule unohtaa. Ratkaisuja on, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan yhteistyötä – ihmisiä kuullen, osallisuutta vahvistaen.

Pienperheyhdistys ry:n ja Hope ry:n yhteistyössä EAPN-Fin lapsiperheköyhyystyöryhmän kanssa järjestämä Pienituloisten perheiden hätä – kuka kantaa vastuun? -keskustelu on katsottavissa tallenteena osoitteessa https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-1464/pienituloisten-perheiden-hata-kuka-kantaa-vastuun-20598776⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠