SuomiAreenassa keskusteltiin miesten roolista lasten elämässä

13.7.2022

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Pienperheyhdistys aloitti mieskaveritoiminnan eli vapaaehtoistoiminnan, jossa aikuiset miehet toimivat kavereina sellaisille yhden vanhemman perheiden lapsille, joilla ei ole yhteyttä isäänsä tai muihin miehiin.  

Juhlavuoden kunniaksi osallistuimme Suomen suurimpaan yhteiskunnalliseen festivaaliin SuomiAreenaan omalla telttapaikalla, jossa esittelimme toimintaa sekä järjestämällä paneelikeskustelun aiheesta “Miesten rooli lasten elämässä - mihin miehiä tarvitaan? “

Keskustelemassa olivat lapsiasiavaltuutettu, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtaja, Miessakit ry:n hallinto- ja viestintäpäällikkö sekä mieskaveritoiminnan vapaaehtoinen. 

Keskustelussa pohdittiin sitä, miksi usein puhumme lasten kanssa toimimisen yhteydessä ensisijaisesti naisista ja äideistä. Miksi miesten rooli jää sivuun? Moni mies kuitenkin haluaa olla läsnä lasten elämässä, mutta silti naisilla on useimmiten vastuu hoivaroolista. Voisiko pian voimaan tuleva perhevapaauudistus tuoda uusia mahdollisuuksia miehille ja lapsille, vai tarvittaisiinko yhteiskunnassa muutosta muutenkin kuin vain lainsäädännön tasolla?

SuomiAreenan lavalla keskustellaan miesten roolista lasten elämässä.

Mieskaveritoiminnan kautta mies voi saada lapsen näkökulmaa elämäänsä 

Mieskaveritoiminta on hieno esimerkki siitä, kuinka mies voi osallistua lapsen elämään vapaaehtoisena. Moni mies kertoo mukaan kurssille tullessaan kaipaavansa elämäänsä lapsen näkökulmaa. Toimintaa pidetään puhuttelevana ja sopivana vapaaehtoistoiminnan muotona, sillä siinä saa toimia omana itsenään. 

Mieskaveritoiminnan vapaaehtoinen Nikodemus Nousiainen.

Tätä mieltä oli myös SuomiAreenassa mukana ollut mieskaveritoiminnan vapaaehtoinen Nikodemus Nousiainen, joka kuuli mieskaveritoiminnasta kaverinsa kautta ja ajatteli toiminnan sopivan hänelle. Hän on aina pitänyt lapsista ja tykännyt viettää heidän kanssaan aikaa, joten toimintaan mukaan lähteminen tuntui luonnolliselta.

Keskustelutilaisuuden lisäksi Nikodemus oli esittelemässä mieskaveritoimintaa Pienperheyhdistyksen telttapaikalla. Monet halusivat keskustella vapaaehtoisten merkityksestä lasten elämässä. Hänen mielestään toiminnasta saa paljon sekä lapsi että aikuinen. Nikodemus kertoi, että oman perheensä läheisistä väleistä huolimatta hän olisi hyötynyt perheen ulkopuolisesta aikuisesta nuorena. Olisi ollut tärkeää olla joku omien vanhempien lisäksi, jolle avata ajatuksiaan. 

Mieskaveri Nikodemus Nousiainen ja Pienperheyhdistyksen kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjänen Porin torilla esittelemässä toimintaa.

Kiinnostuitko mieskaveritoiminnasta? 

  • Mieskaveritoimintaa järjestetään Uudellamaalla, Turussa, Tampereella, Lahdessa, Oulussa sekä Vaasassa.  
  • Yksin lastaan kasvattava äiti voi hakea 4 vuotta täyttäneelle lapselleen mieskaveria jättämällä hakemuksen oman paikkakuntansa toiminnanohjaajalle.  
  • Mieskaveritoiminnan vapaaehtoiseksi voi hakea ottamalla yhteyttä oman paikkakuntansa toiminnanohjaajaan. Kurssille osallistuneet haastatellaan ja he osallistuvat kurssille, jossa perehdytetään toimintaan. Mieskaveritoiminnan vapaaehtoisilta vaaditaan rikostaustaote. 
  • Toimintaan ovat tervetulleita tavalliset miehet, jotka harrastavat eri asioita ja ovat taustaltaan monenlaisia. 
  • Mieskaverit tapaavat pikkukavereitaan keskimäärin 1–4 kertaa kuukaudessa. 
  • Tärkeää on sopivien kavereiden yhdistäminen. Siksi joku saa joskus heti mieskaverin, toinen saattaa odottaa pidemmän aikaa.  
  • Uusia paikkakuntia otetaan mielellään mieskaveritoimintaa järjestävien tahojen verkostoon. Mikäli organisaatiosi haluaa lähteä mukaan, ota yhteyttä: Info@pienperhe.fi

    ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Lue lisää toiminnasta: www.mieskaverit.fi