Perheiden hyvinvointi vähentää eriarvoisuutta

29.4.2019

Lasten aika on nyt – yhden aika ei riitä -vaalikampanjan tunnus.

Pienperheyhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet 20192023


Perheiden hyvinvointi vähentää eriarvoisuutta

Työelämän muutokset sekä varhaiskasvatukseen ja koulutukseen tehdyt leikkaukset kohdistuvat erityisesti yhden vanhemman perheisiin. Vielä 1990 yksin arkea luotsaavat vanhemmat olivat useammin töissä kuin vanhemmat keskimäärin. Tällä hetkellä heistä työttöminä on yli 16 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin muiden vanhempien työttömyys. Yhden vanhemman perheistä joka neljäs on pienituloinen. Neljännes 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmista tekee epätyypillistä työaikaa. Palvelujen saatavuus, työelämän joustot sekä joustavuus perhe- ja elämäntilanteen muuttuessa turvaavat perheen hyvinvoinnin.


Mahdollisuus työntekoon

·       Työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa.

·       Työn vastaanottaminen tai perhetilanteen muutos ei saa vähentää perheen käytettävissä olevia varoja.

·       Riittävästi vuorohoitopaikkoja ja koululaisten aamu-, iltapäivä- ja iltahoitoa.


Mahdollisuus oppimiseen ja harrastamiseen

·       Oikeus varhaiskasvatukseen kaikille.

·       Enemmän resursseja opetukseen, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus oppia.

·       Enemmän resursseja, erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret saavat avun eikä ainoastaan diagnoosia.

·       Toisen asteen maksuttomuus.

·       Jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa.

·       Harrastukset koulun yhteydessä on ainoa mahdollisuus monille lapsille.


Mahdollisuus kohtuulliseen toimeentuloon

·       Perheiden ja lasten köyhyys pitää puolittaa hallituskauden aikana.

·       Perusturvan tulee tarjota kohtuullinen toimeentulo.

·       Kohtuuhintaiseen asumiseen investoiminen.

·       Lapsilisän sitominen indeksiin.

·       Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostaminen.