Lapsi- ja perhetoimijoita kuultiin perhevapaauudistuksen tiimoilta

25.10.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsui Pienperheyhdistyksen edustajan mukaan 22.10.2019 pidettävään tilaisuuteen, jossa keskusteltiin lapsi- ja perhetoimijoiden kanssa suunnitteilla olevasta perhevapaauudistuksesta.  

Perhevapaalta työelämään siirtymiseen tarvitaan nykyistä enemmän joustoa ja joustavia lastenhoitopalveluja. Pätkätyön, osa-aikatyön ja vuorotyön yhteensovittaminen yhden vanhemman perheen elämään on vaativaa, kun lapset ovat pieniä. 

Yhden vanhemman perheen lapsella oltava sama oikeus kotihoitoon kuin kahden vanhemman perheessä. Lapsen etu on myös joustavuus työn ja perhevapaiden käytön välillä. Etävanhemmalla, etävanhemman puolisolla tai muilla lapsen elämässä olevilla läheisillä aikuisilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vanhempainvapaata. Perhevapaita voisi joskus käyttää joku muu kuin lapsen vanhempi, esimerkiksi lapsen isovanhempi tai muu läheinen henkilö.

Vanhemman työssäkäyntimahdollisuuden turvaaminen on tärkeää. Joustavat lastenhoitopalvelut mahdollistavat vanhemman työssä käymisen. Perheen tilanteeseen toisi joustoa vaiheittainen työelämään siirtyminen vanhempainvapaalta. Perheen, opiskelun ja työelämän yhdistäminen tulisi olla perheen kannalta sujuvaa ja perhevapaita tulisi voida käyttää useammassa jaksossa, pitää vapaata osa-aikaisena sekä olla mahdollista siirtää vapaata tarvittaessa myöhempään ajankohtaan.

Yhden vanhemman perheiden näkökulmasta monien tahojen ehdottama 6+6+6 perhevapaamalli on kannatettava, erityisesti siinä muodossa, että yhden vanhemman perheen vanhemmalla olisi oikeus käyttää vanhempainvapaata 18 kk, tai vanhempainvapaata voisi joustavasti käyttää lapsen toinen vanhempi, etävanhemman puoliso tai muu läheinen aikuinen.

Köyhyysriskin pienentäminen yhden vanhemman perheissä on avainasia perhevapaauudistuksessa.