Lapsen oikeudet jokaisen lapsen ja aikuisen mieliin

16.11.2017


Lapsen oikeuksien päivä ja viikko lähestyvät. On taas aika perehtyä tarkemmin lapsen oikeuksiin ja sopimukseen, joka solmittiin Suomessa 26 vuotta sitten. 20.11. vietetään lapsen oikeuksien päivää, joka juhlistaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen voimaantuloa. Sopimus tuli Suomessa laintasoisena voimaan 1991, pari vuotta sen solmimisen 20.11.1989 jälkeen. Lasten oikeuksien sopimuksen noudattamista ja lapsen oikeuksien toteutumista seuraa kussakin maassa YK:n Lapsen oikeuksien komitea ja sopimusta noudattavat maat raportoivat komitealle viiden vuoden välein.

Keitä sopimus koskee? Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa erityisesti valtiota ja kuntia sekä vanhempia ja muita aikuisia. Kaikkien olisi kuitenkin hyvä tietää tämän ihmisoikeussopimuksen pääkohdat. Sopimuksen mukaan vanhempien velvollisuus on pitää huolta lapsesta ja kasvattaa tätä mahdollisimman hyvin. Viime kädessä valtio sitoutuu turvaamaan lapselle hoidon, jos vanhemmat eivät tuesta ja neuvonnasta huolimatta pysty huolehtimaan lapsesta.

Lapsen oikeuksien toteutuminen

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on seurata ja edistää lasten oikeuksien toteutumista ja noudattaa seuraavia periaatteita: ”Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun ja hoivaan (protection), riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista (provision) sekä osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon (participation).” (YK:n lapsen oikeuksien esite, 2014).

Lasten oikeuksien sopimus määrittää lapsen oikeuksia monelta kantilta ja koostuu yhteensä 54:stä artiklasta. Koostin tähän joitain yleisimpiä kohtia sopimuksesta, jotka on hyvä muistaa:

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia ja lapsenoikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle.

Ketään lasta ei saa syrjiä ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi.

Lapsella on oikeus hyvään elämään.

Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa ja hänellä on oikeus tulla kuulluksi kaikissa häntä koskevissa asioissa.

Nämä ovat tuttuja ja itsestäänselviä, lasta koskevia periaatteita, mutta eivät aina valitettavasti toteudu. Lapsen oikeuksista on hyvä kertoa eteenpäin tulevaisuudessakin.

Kuluvan vuoden aikana ovat lapsi- ja perhejärjestöt sekä lapsiasiavaltuutettu vaatineet tiukasti yhteiskunnan päätösten ja toiminnan seurausten arviointia lapsiin ja lapsiperheisiin. Lapsivaikutusten arviointi on YK:n Lapsen oikeuksien komitean suosittelema menettelytapa, jolla varmistetaan lapsen etu suunniteltujen tai tehtyjen päätösten seurauksena. Päätökset voivat koskea lainsäädäntöä, budjettia tai politiikka- ja toimenpideohjelmia. Lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä pitäisi tarkastella laajempana kokonaisuutena ja ennen päätösten tekoa. Yhteiskunnan monimutkaisten rakenteiden vuoksi hätäisten päätösten vaikutukset voivat olla joskus tehottomia tai toimia jopa apua tarvitsevien ryhmien vahingoksi.

Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto

Olen mukana lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkostossa, joka kokoontuu joitakin kertoja vuodessa suunnittelemaan lasten oikeuksien tunnettuuden edistämistä. Keinoina ovat erilaiset asiantuntijakirjoitukset, vetoomukset, blogi, sosiaalisen median kampanjat, joita yhdistysten verkosto jakaa eri kanavissa. Myös Pienperheyhdistyksen Facebook- ja Twitter-sivuilla on jaettu lapsen oikeuksia koskevia päivityksiä.

Vuoden 2017 teemana yhdenvertaisuus

Tämän vuoden teemaksi valittiin yhteistyöverkostossa yhdenvertaisuus edellisvuoden tapaan, sillä se on edelleen ajankohtainen teema, ja sopi hyvin kevään kuntavaalikampanjoinnin sekä loppuvuoden videokampanjan teemaksi. Jo keväällä aloitettu, lapsille ja nuorille tarkoitettu, videokampanja suunnattiin kouluihin. Yhdenvertaisuus on oiva pari myös 100 vuotta täyttävän Suomen juhlavuoden teeman ”Yhdessä” kanssa.

Lapsen oikeuksien päivää juhlitaan

Lasten oikeuksien päivä aloittaa lasten oikeuksien viikon. Koko maan tapahtumia voit seurata Lapsenoikeudet.fi-sivulta. Pienperheyhdistys järjestää ennakkoon ilmoittautuneille Lapsen oikeuksien juhlan Sopukassa sunnuntaina 19.11. Ohjelmassa on Loiske Ensemblen BabyTango-esitys vauvoille, tonttukoulu, kynttiläpaja, Peikkomuorin tehtävärata ja ulkoleikkejä. Jos et pääse Sopukkaan, Helsingissä myös esim. Vamlas järjestää sunnuntaina 19.11. Korjaamolla ilmaisen lasten ja nuorten taideharrastustapahtuman ”Haloo marraskuu!”. Lisäksi lapsen oikeuksien päivää juhlistetaan myös 20.11. Narinkkatorilla, jossa puolustetaan yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia ja paikalla on mahdollisuus allekirjoittaa kansalaisaloite kaikille yhdenvertaisista koulutusmahdollisuuksista.

Liputuskampanja jatkuu

Edellisiltä vuosilta tuttu liputuskampanja jatkuu tänäkin vuonna ja sillä Lapsi- ja perhejärjestöt yhdessä lapsiasiavaltuutetun kanssa kannustavat kaikkia mukaan liputtamaan lapsen oikeuksien puolesta. Mitä useampi osallistuu liputukseen, sitä varmemmin lapsen oikeuksien päivästä tulee vakiintunut liputuspäivä. Lapsen oikeuksien päivä 20.11. on tänä vuonna myös Suomi 100 -liputuspäivä.

Reilu koulu -videokampanja käynnissä

Lastensuojelun keskusliiton tämän vuotisen kyselyn mukaan vain 56 % 10–17-vuotiaista on kuullut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta. Sosiaalisen median kanavissa, Facebookissa ja Twitterissä näkyneen videokilpailun tarkoituksena on lisätä lasten, ja miksei aikuistenkin, tietoutta lapsen oikeuksista ja erityisesti oikeudesta osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Yhteistyöverkostomme halusi kuulla lasten ja nuorten omia näkemyksiä osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Kampanja suunnattiin kouluille ja kannustettiin luokkia tekemään videoita yhdessä. Kampanja oli menestys. Etenkin alakoululaiset innostuivat osallistumaan kilpailuun ja lähettivät yhteensä 79 videota netissä katsottavaksi. Tähän mennessä eniten katselukertoja saaneet videot pääsivät finaaliin ja kilpailuraati valitsee seuraavaksi palkittavat videot. Voittajat julkistetaan lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Katso videoita

Yhdenvertaisuusmateriaalit

Muistutan myös että, viestintäverkoston koostamat yhdenvertaisuusmateriaalit ala- ja yläkouluikäisten, toisen asteen opiskelijoiden käyttöön sekä vanhempainiltoihin löytyvät edelleenkin nettisivuilta.

Toivotan kaikille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen iloista lapsen oikeuksien päivää. Nähdään Sopukassa sunnuntaina juhlan merkeissä!

 

Jaana Hartikainen

Viestintäkoordinaattori

 

 

Tutustu Lapsen oikeuksien sopimukseen