Antaessaan saa, mutta kiitoksella on arvonsa

5.9.2017


Vapaaehtoistoiminnan tutkimuksista tiedetään, että vapaaehtoistoiminta tuottaa hyvinvointia, niin kohteelle kuin tekijällekin. Tiedetään, että ihminen, joka suuntautuu omasta itsestään ulkopuolelle, voi paremmin. Tärkeää on siis pohtia, mitä minä voin antaa maailmalle ja muille ihmisille, ei se, mitä minä voisin saada. Lopulta kuitenkin, antaessaan saa parhaat fiilikset muiden auttamisesta ja ilahduttamisesta. Hyvän tekeminen tuottaa parempaa elämänlaatua. Mielenkiintoista on, että vapaaehtoiset kokevat heillä olevan kalenterissaan enemmän tunteja kuin muilla. Johtunee siitä, että elämässä on enemmän merkityksellistä sisältöä.

Kiittäminen ja palkitseminen on tärkeää, kun toimitaan vapaaehtoisuuden maailmassa. Monilla järjestöillä on omat palkitsemisjärjestelmänsä, joilla muistetaan tietyin väliajoin vapaaehtoisia. Tuttua on kuitenkin monelle vapaaehtoistoiminnan koordinaattorille, että vapaaehtoiset ovat aktiivisia myös muussa elämässään ja niinpä erilaiset kiitosjuhlat ja muut muodollisemmat tilaisuudet keräävät harvoin runsasta osallistujajoukkoa. On tärkeää, että muistetaan kiittää, mutta monen vapaaehtoisen mielestä paras kiitos on aito, lämmin huomaaminen ja kiitollisuuden sanoittaminen.

Pienperheyhdistyksessä kiitämme vapaaehtoisiamme monin tavoin. Annamme lippuja urheilu- ja kulttuuritapahtumiin, järjestämme korkealaatuista täydennyskoulutusta ja teemme välillä yhteisiä reissuja. Koskettavimmat tilaisuudet ovat olleet vapaamuotoiset kausijuhlat, joissa kokoonnumme olemaan läsnä ja tekemään kivoja juttuja yhdessä. Kohtaamisen taika toimii.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana yhä näkyvämmäksi tulleet vapaaehtoistoiminnan eri muodot ovat tuottaneet paljon hienoja asioita. Kysymys ei ole uudesta asiasta. Naapuriapua ja talkootoimintaa on ollut kautta aikojen, mutta kaupungistuminen on tehnyt kynnykset korkeammiksi. Onneksi lukuiset järjestöt, mutta nykyään myös kaupungit, seurakunnat ja yrityksetkin mahdollistavat ihmisten löytämisen toistensa luo.

Meillä Pienperheyhdistyksessä on monia tapoja osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla Mieskaveritoimintaan kaveriksi lapselle, kummimummiksi tai -vaariksi perheeseen, jossa ei ole isovanhempia, tai eroperheen lapsen tukihenkilöksi uudessa elämäntilanteessa. Kaikkiin näihin on oma koulutuksensa, joista löydät lisätietoa sivuiltamme.

 

Marika Rosenborg

Uudenmaan mieskaveritoiminnan ohjaaja