Harrastaminen on oltava aidosti kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuus

27.2.2019

Harrastukset ovat keskeinen osa lasten ja nuorten elämää. Harrastuksista saadaan uusia kavereita, toteutetaan unelmia, löydetään omat vahvuudet ja kehitetään niitä. Harrastukset ehkäisevät syrjäytymistä ja ovat keino auttaa syrjäytyneitä nuoria. Helmikuussa 2019 julkaistun Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan 89 prosenttia 6–29-vuotiaista lapsista ja nuorista vastasi, että heillä on jokin harrastus. Lapsia ja nuoria, joilla ei ole harrastusta, on noin 10 prosenttia. Opetus – ja kulttuuriministeriö toteaa tiedotteessaan 25 strategista toimenpide-esitystä lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi, että huomio tulee kiinnittää erityistä tukea tarvitseviin ja aliedustettuihin ryhmiin sekä vähävaraisten perheiden harrastusmahdollisuuksiin. 

Pienperheyhdistys on toteuttanut Minullakin on kerrottavaa - hankkeen kautta yhden vanhemman perheiden lasten toiveita ja löytänyt harrastuksia noin 30 perheen lapsille.

Moni hankkeessa mukana oleva perhe oli miettinyt aluksi yhteydenottoa harrastusmestariin. Mutta yhdessä perheiden kanssa on löytynyt sisältöä perheiden arkeen lasten harrastusten kautta. Samalla lasten itsetunto on parantunut. Pisimmälle päässeet lapset jo harrastavat aktiivisesti. Monien lasten kohdalla harrastusprosessi on vielä kesken, mutta moni lapsista tulee löytämään harrastuksen hankkeen aikana.