Yhden vanhemman perheet saivat vertaistukea ja uusia ystäviä

28.2.2023

Perhearkea yksin pyörittävä vanhempi kaipaa usein muiden aikuisten seuraa ja lapsilleen kiinnostavaa tekemistä ja ikäistään seuraa. Pienperheyhdistys vastaa tähän tarpeeseen, järjestää monenlaista toimintaa eri toimipisteissä ja parantaa yhden vanhemman perheiden hyvinvointia. Miten hyvin onnistuimme tavoitteissamme viime vuonna?  Tammikuun uudistettuun kyselyyn saimme paljon hyviä vastauksia, joiden avulla toimintaa kehitetään edelleen. Kysely toimintaamme osallistuneilla lähetetään kaksi kertaa vuodessa.

Pienperheyhdistyksen toimintaan osallistuu monenlaisia perheitä ja heidän voimavaransa vaihtelevat – valtaosa perheistä voi hyvin, mutta vastauksista näkyi, että monet sinnittelivät vähin voimin. Jaksamiseen vaikuttaa paljon muiden perheen läheisten ihmisten tuki tai sen puute etenkin silloin, kun vanhempi on täysin yksin vastuussa lapsistaan. Alkuvuoden kyselyssä jopa 78 % vastaajista ilmoitti lasten asuvan koko ajan heidän luonaan. Yksilapsisia perheitä oli 66 % kaikista vastanneista perheistä.

Pienperheyhdistyksen toiminnassa perheet saavat viettää yhteistä aikaa ilman arjen velvoitteita. Se on arvokasta! Esimerkiksi perhekahviloissa tarjotaan välipalaa, että sinne voi mennä suoraan töistä tai opiskeluista. Ryhmätoiminnoissa on lapsille ja vanhemmille usein omaa ohjelmaa, ja Tenavatuvat helpottavat vanhempia lasten hoidossa. Yhden vanhemman perheille järjestetyssä toiminnassa ei tarvitse selitellä arjen vaativuutta tai väsymystään, sillä se yhdistää eri perheitä. Vanhemmat kuuntelevat ja jakavat toistensa kanssa oman elämänsä iloja ja haasteita. Samankaltaisissa perheissä elävät lapset ja nuoret voivat myös kokea yhteenkuuluvuutta.

Mitä vanhemmat saivat osallistuessaan toimintaan?

Muilta osallistujilta saatu vertaistuki on koettu tärkeäksi. Syksyn kyselyssä 69 % vanhemmista piti toiminnan piirissä saatua vertaistukea ja muita osallistujia merkittävimpänä asiana toimintaan osallistumisessa. Toiseksi nousi perheen yhteiset kokemukset ja kolmanneksi toiminnan sisältö.

Suurin osa kyselyyn vastanneista osallistui Pienperheyhdistyksen leireille ja lomille, tai oli varannut mökin. Leirien ja lomien koettiin vuoden tuloksissa lisänneen eniten perheen hyvinvointia ja lähes yhtä tärkeinä pidettiin retkiä, tapahtumia ja teemailtoja. Vanhemmat toivovat myös jatkossa eniten yksittäisiä tapahtumia ja retkiä sekä koululaisten loma-aikoina järjestettyjä päiväleirejä.

”Kivoja kokemuksia, hyvää mieltä ja sellaisten asioiden kokeilua/tekemistä, johon meillä ei muutoin olisi mahdollisuutta.”

Pienperheyhdistyksen toimintaan osallistuminen lisäsi vanhempien vastausten mukaan positiivisia vaikutuksia heidän perheensä elämään. Vanhemmat tunsivat vähemmän yksinäisyyttä osallistuessaan Pienperheyhdistyksen toimintaan – peräti kaksi kolmesta vastaajasta kuvasi yksinäisyyden lievittyneen. Kolmannes vanhemmista ja lapsista sai uusia ystäviä toiminnan kautta. Yli neljännes vanhemmista tunsi itsensä aktiivisemmaksi ja noin neljännes arvioi, että suhde omaan lapseen oli parantunut osallistumisen myötä, samoin suhde omaan itseen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Olemme otettuja, että 88 % vuoden 2022 kyselyihin vastanneista suosittelisi toimintaa mielellään muille. Saimme monia kiitoksia yhdistyksen tekemästä työstä ja useat kommentit vahvistivat sen, että yhdistyksen toiminta on ollut osallistujille tärkeää.”   

”Oli mukava osallistua toimintaanne, ja kiitos että välitätte ja tuette ❤ ”

On myös arvokasta, että viidakkorumpu toimii koronavuosien jälkeen tehokkaasti ja jopa 23 perhettä on puolen vuoden sisällä löytänyt Pienperheyhdistyksen toiminnan kaverin suosittelemana. Toiminnasta tietävä ja siihen osallistunut on paras suosittelija muille yksin- ja yhteishuoltajille.

Kevään iloa ja valoa kaikille! Kiitos kaikille toimintaamme osallistuneille ja kyselyihin vastanneille! Suurkiitos myös kaikille vapaaehtoisillemme, joita ilman toimintamme olisi huomattavasti pienimuotoisempaa!


Jaana Hartikainen

viestintäkoordinaattori

Riikka Koola

vertaistoiminnan koordinaattori