Yhden vanhemman perheiden lapset tarvitsevat aikuisia elämäänsä

28.10.2022

Lapsiperheen arki on täynnä touhua ja tekemistä riittää yhden vanhemman perheissä kahdenkin edestä. Ydinperheen ulkopuolisilta saatava tuki ovat erityisen tärkeää, kun vanhempia on perheessä vain yksi, sillä tukiverkostot ovat luonnollisesti pienemmät kuin kahden vanhemman perheissä, ja toisinaan saattaa olla, ettei apua antavia sukulaisia tai ystäviä asu lähellä. Silloin vapaaehtoinen on toivottu lisäaikuinen perheen lähipiirissä.

Kun yksi tai monilapsisen perheen asioita hoitaa vain yksi vanhempi, on muilta saatava apu tarpeen.  Pieni perhe saa elämäänsä helpotusta vapaaehtoiselta, joka haluaa viettää aikaansa lapsen kanssa. Pienperheyhdistyksen vapaaehtoiset mieskaverit ja kummi-isovanhemmat sekä eroperheiden lapsen tukihenkilöt  ovat merkittäviä aikuisia lapsen elämässä. Tapaamisten ja kaveruuden jatkuvuus on ensiarvoista, kun kysymys on lapsista. Lapsi tarvitsee luottamusta siihen, että merkittävät ihmiset eivät häviä elämästä.

Vanhemmat arvostavat vapaaehtoisten sitoutumista ja jo tietoisuus ihmisistä, joilta voi saada apua tarpeen tullen, hälventää vanhemman kokemaa stressiä. Lapsi vaistoaa herkästi vanhemman huolen ja siksi onkin tärkeää, että vanhempi voi luottaa arjen kantavan. Luottavainen ilmapiiri kotona lisää lapsen ja vanhemman hyvinvointia. Vapaaehtoisen apu tasapainottaa perheen arkea, ja tuttu ihminen tuo jatkuvuutta, turvallisuuden tunnetta sekä luottamusta tulevaan.

Pienperheyhdistyksen Mummilan vuosittaisessa kyselyssä kysyttiin äideiltä, miten he näkevät lapsen hyötyvän vapaaehtoisen kummi-isovanhemman seurasta. Äitien mukaan lapsen kummi-isovanhemmilta saama turvallisuuden tunne ja luottamus olivat tärkeimpiä asioita, joita lapsi toiminnasta saa. Vapaaehtoistoiminnan pitkäaikaisvaikutukset ovat omaa luokkaansa, kun lapsi on kasvanut aikuiseksi tavaten tuttua aikuistaan. Mieskaveritoiminnan 30-vuotisjuhlissa Ossi Kuisma kertoi mieskaverin vieneen hänen elämäänsä tasapainoisempaan suuntaan heidän 25 vuotta kestäneen ystävyytensä aikana.

Jotta lapset ja aikuiset tuntisivat olonsa turvallisiksi, he tarvitsevat luottamusta oman perheen selviytymiseen. Tässä voivat perheen ulkopuoliset vapaaehtoiset olla avuksi. Mummi, vaari, mieskaveri tai tukihenkilö voivat tuoda tarvittavaa helpotusta vanhemmalle sekä iloa ja jatkuvuutta lapsen elämään.

Tervetuloa Pienperheyhdistyksen vapaaehtoiseksi!

https://www.pienperhe.fi/vapaaehtoiset/


Jaana Hartikainen

Viestintäkoordinaattori