Tukihenkilöksi eroperheen lapselle

Erotilanteessa lapsen näkökulma jää helposti aikuisten riitojen alle. Vapaaehtoinen tukihenkilö toimii puolueettomana aikuisena, joka antaa lapselle mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan vanhempien eroon liittyen ja auttaa lasta käsittelemään perheen muuttunutta tilannetta. Tukihenkilö toimii turvallisena aikuisena, joka on paikalla nimenomaan lasta varten. 

Tukihenkilö kulkee lapsen rinnalla yhdessä ennalta sovitun ajanjakson ajan, esimerkiksi n. 4–6 kuukautta. Hän kuuntelee ja tekee lapsen kanssa lapselle mieleisiä asioita. Tapaamisissa voidaan käydä esimerkiksi puistoissa, kirjastoissa, pelata pelejä, askarrella tms. Tukihenkilön voivat saada pääkaupunkiseudun lapset ja nuoret, joiden vanhemmat ovat eronneet.

Tukihenkilötoiminnassa kuljetaan lapsen ehdoilla

Tukihenkilön ja lapsen tapaamiset suunnitellaan lapsen mielenkiinnon kohteiden mukaan. Tärkeintä on, että lapsella on turvallinen olo ja hän voi jakaa tukihenkilölle niitä asioita, joita hän itse haluaa kertoa.  Mikäli lapsi tuo esiin eroon liittyviä asioita, toiveita ja huolia, jotka on hyvä saattaa myös vanhempien tietoon, tukihenkilö kertoo asiat toiminnan ohjaajalle, joka välittää tiedon vanhemmille. Aina lapsi ei tuo esiin mitään vanhempien eroon liittyvää, mikä sekin on merkityksellistä.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on lapsen näkökulman huomioiminen ja esiin nostaminen. Lapsi saa tuoda omat ajatuksensa eroon liittyen ilman pelkoa siitä, miten oma vanhempi reagoi. Toiminnalla halutaan korostaa sitä, että lapsen näkökulmaa ei unohdeta, ja vanhemmat osaisivat omissa toimissaan ja päätöksissään huomioida lapsen ajatukset.

Kiinnostuitko? Tule kurssille!

Ota yhteyttä: Liisa Kallioinen, 040 544 2272,   liisa.kallioinen@pienperhe.fi