Turvaa tasavertainen tulevaisuus!

3.12.2021

Tällä kirjoituksella aloitamme aluevaaleihin 2022 liittyvän sarjan, jossa yhdistyksen jäsenet, työntekijät, osallistujat ja yhteistyökumppanit kertovat yhden vanhemman perheitä koskettavista asioista. #TasavertainenTulevaisuus

Eletään jännittäviä aikoja, sillä jo pitkään kaavailtu sote-uudistus on pääsemässä vihdoin maaliin. Historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23. tammikuuta, jolloin valitaan valtuutetut tulevien hyvinvointialueiden hallituksiin päättämään sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä.  

Pienperheyhdistys on osallistunut jo pitkään kampanjointiin eduskunta- ja kuntavaalien alla. Vaikuttamistyössä tärkeintä on tuoda esille ihmisten aitoja kokemuksia, antaa ääni heille, joiden ääni ei muuten pääse tarpeeksi kuuluville. Siksi pienperheyhdistyksen kampanjatkin lähtevät aina jäsenistä ja osallistujista – heistä, jotka elävät itse yhden vanhemman perheiden arjessa.  
 
Marraskuun lopulla järjestimme Hauholla viikonlopun, jonka aikana suunnittelimme tulevaa kampanjaa. Kolmen päivän pohdinnan jälkeen vaalikampanjamme sai hienon nimen: Turvaa tasavertainen tulevaisuus!  

Turvaa tasavertainen tulevaisuus pitää sisällään toiveen siitä, että tulevat hyvinvointialueet ottaisivat päätöksissään huomioon perheiden moninaisuuden. Jokaisella tulisi olla yhtäläinen mahdollisuus osallistua työntekoon ja saada palveluita.  
 
Hyvinvointialueella tehtävät päätökset vaikuttavat oleellisesti alueella asuvien arkeen. Terveyskeskuspalvelut, neuvolapalvelut, kotipalvelu, erikoissairaanhoito, koulusairaanhoito ja sosiaaliohjaus - nämä kaikki kuuluvat hyvinvointialueen vastuulle.  Aluevaaleissa on kyse valtava tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat, jos eivät aivan suoraan meihin itseemme, niin johonkuhun meille läheiseen.  
 
Sote-uudistus saattaa herättää monenlaisia ajatuksia. Hämmennystä, pelkoa, toivoa. Sote-uudistuksen toimeenpanossa ja aluevaaleissa on kuitenkin loistava tilaisuus olla mukana kehittämässä jotain uutta. Käytetään tämä tilaisuus hyödyksi ja pidetään ääntä pienperheiden puolesta!

Vuokko Karvinen

kansalaistoiminnan kehittäjä

Turvaa tasavertainen tulevaisuus -aluevaalikampanjan logo.