Samanlainen arki yhdistää yhden vanhemman perheitä

20.5.2022

Pienperheyhdistys järjesti toukokuun alussa työpajan koulutuskeskus Sopukassa Sipoossa, jossa perheet pääsivät keskustelemaan yhden vanhemman perheiden hyvinvoinnista. Lisäksi pohdittiin keinoja mitata sitä, kuinka yhdistyksen toiminta lisää toimintaan osallistuvien perheiden hyvinvointia. Lapsille oli järjestetty omaa hauskaa ohjelmaa aikuisten keskusteluiden ajaksi. Mukana olivat vertaistoiminnan koordinaattori Riikka Koola ja kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjänen sekä allekirjoittanut.

Kuvassa on osallistujien tekemä mind map-hyvinvoinnista.
Perheet ovat kokoontuneet pihalle yhdessä.

Keskusteluita käytiin sekä pienryhmissä että koko porukalla. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka kaikissa keskusteluissa nousivat hyvin samankaltaiset kokemukset esille. Arjessa kuormittavuutta lisäävät mm. peruspalveluiden sujumattomuus, taloudelliset huolet, tukipalveluiden vaikea saanti sekä yksinäisyyden kokemukset. Tämä on ymmärrettävää, sillä yhden vanhemman perheissä aikuinen vastaa usein kaikesta yksin.

Kun arjen kuormittavuutta ei voi jakaa toisen vanhemman kanssa, saattavat näennäisesti pieniltäkin kuulostavat asiat tuntua suurilta. Keskustelussa kuitenkin todettiin, että loppupeleissä hyvinvointi koostuu nimenomaan siitä, että arki kokonaisuudessaan sujuu mutkattomasti.

Samat teemat ovat toistuneet myös viimeisimpien kunta- ja aluevaalikampanjoiden aikana, joissa olen ollut mukana. Vaikka asioista olisi puhuttu hieman eri sanoilla, kokemukset ovat aina olleet samoja. Kyseessä ei siis ole yksittäisen ihmisen kokemus vaan on syytä olettaa, että kyse on laajemmasta, rakenteellisesta ongelmasta. Tukipalveluita vanhemmille kyllä on, mutta ne eivät aina toimi oikea-aikaisesti ja niiden saaminen voi olla vaikeaa. Jätetäänkö yksinhuoltajat liian yksin arjen paineiden keskelle? Aihetta täytyy pitää esillä ja hakea ratkaisuja laajemmalla yhteiskunnallisella keskustelulla.

Olen saanut olla nyt reilun vuoden työntekijänä Pienperheyhdistyksessä ja kaikissa järjestettävissä tilaisuuksissa vertaistuen merkitys on noussut vahvana esille. Niin kävi myös nyt. Kun puhuttiin siitä, mikä lisää hyvinvointia yhden vanhemman perheissä, vertaistuki mainittiin jälleen useasti. Kokemusten jakaminen toisen saman kokeneen kanssa koetaan hyvin merkitykselliseksi ja toisaalta myös helpottavaksi. Osallistujat kokevat olevansa tasavertaisia keskenään, heidän ei tarvitse selitellä tai perustella miksi tuntevat tai kokevat asiat jollain tietyllä tavalla. Jokainen tietää omakohtaisesti, millaisia asioita muut käyvät läpi.

Pienperheyhdistyksen tavoitteena on tukea ja edistää yhden vanhemman perheiden hyvinvointia. Jos kaipaat vertaistukea tai haluaisit vaikuttaa laajemmin yhteiskunnallisiin asioihin, tule mukaan Pienperheyhdistyksen toimintaan!

Lapset arvioivat palikoiden avulla viikonloppua.

Vuokko Karvinen

kansalaistoiminnan kehittäjä