Painopistepäivillä kohti hyvinvointia

25.8.2021

Pienperheyhdistyksen jokavuotiset Painopistepäivät järjestettiin elokuun alussa Lasten kesä ry:n leirikeskuksessa Hauholla. Painopistepäivien tavoitteena on kerätä yhdistyksen jäsenistön edustajilta toiveita ja huomioita seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa varten. Myös lapset pääsivät ideoimaan, suunnittelemaan ja arvioimaan yhdistyksen toimintaa yhdessä lapsitoiminnan kehittäjämme Tiian kanssa.

Painopistepäivien ohjelma oli jälleen perinteisen tiivis, mutta intensiivisten keskusteluiden lisäksi viikonloppuun kuului myös uimista, saunomista ja vapaata tutustumista toisiin perheisiin. Ehdimme myös nauttia Hauhon kauniista järvi- ja metsämaisemista, tosin lauantaina ja sunnuntaina sateisissa merkeissä.

Laituri tyynellä järvellä.

Pienperheyhdistyksen tavoitteena on lisätä yhden vanhemman perheiden hyvinvointia ja edistää hyväksyvämpää ilmapiiriä erilaisia perhemuotoja kohtaan. Yhdistyksen toiminnan perusta on vertaistuki. Myös vaikuttaminen yhdistyksen toimintaan lähtee vertaisuudesta ja mahdollisuudesta ideoida ja kehittää toimintaa siten, että jokaisen elämäntilanne kuuluu ja tulee näkyväksi. Samalla kasvatamme yleistä tietoisuutta yhden vanhemman perheiden monenlaisista elämäntilanteista.

Ilman jäseniä ja toimintaan osallistujia ei ole yhdistystä, ja tämän takia on erityisen tärkeää, että jäsenten ääni kuuluu toiminnan suunnittelussa. Haluammekin lämpimästi kiittää kaikkia teitä, jotka osallistuitte tänä vuonna Painopistepäiville tuoden jäsenistön tarpeita ja toiveita esiin.

Käytimme hyvinvointipuuta apuna, kun pohdimme hyvinvointia lisääviä asioita kunkin elämässä.

Painopistepäivillä käytiin vilkasta keskustelua yhdistyksen toiminnasta ja siitä, mitä positiivista kukin on toiminnalta saanut. Pienperheyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä perheiden jaksamista ja hyvinvointia, ja halusimmekin pohtia millaisia kysymyksiä meidän jatkossa tulisi kysyä, jotta näiden tavoitteiden toteutumista voidaan mitata. Iloksemme vaikuttaisi siltä, että yhdistys todellakin on lisännyt perheiden hyvinvointia – moni esimerkiksi kertoi toiminnan olleen suoranainen pelastus silloin, kun lapset olivat pieniä. 

Korona-aikana koettiin yksinäisyyttä

Paljon keskustelua käytiin myös korona-ajasta, joka odotetusti on monessa yhden vanhemman perheessä ollut raskasta. Eräs jäsenemme kommentoi korona-aikaa seuraavasti:

“Eniten huolestuttaa mitkä vaikutukset tällä kaikella on lapseen kymmenen vuoden päästä. Onneksi olen saanut olla töissä, vaikka maski naamalla työskentely ei herkkua olekaan.” 

Toisaalta ajassa nähtiin myös hyviä puolia. Etätyössä olevat ehtivät hakea lapset päiväkodista paremmin ja etäopiskelun yhdistäminen yh-arkeen oli helpompaa. Jotkut ehtivät myös ulkoilla enemmän.

Esiin nousi myös tarve ohjatulle vertaisryhmälle, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyden kokemuksia. Kuulimme koskettavia kertomuksia tarpeesta luoda syvällisempiä yhteyksiä. Eräs osallistujista muistutti, että yksinäisyyttä voi kokea, vaikka ympärillä olisikin tupa täynnä ihmisiä. Lapsiperhearjen kiireiden keskellä yksinäisyys voi korostua varsinkin muiden aikuisten puuttuessa, jolloin vertaistuen merkitys korostuu.

Tule mukaan vaikuttamaan – vastaa kyselyyn

Saimme viikonlopun aikana kerättyä paljon hyvää materiaalia, jota voimme hyödyntää, kun alamme työstää toimintasuunnitelmaa. Hyvä suunnitelma auttaa yhdistystä kehittymään ja kohdistamaan toimintaa sellaisille osa-alueille, jotka palvelevat jäseniämme ja muita osallistujia mahdollisimman hyvin. 

Kaikki yhdistyksen jäsenet, myös uudet, ovat lämpimästi tervetulleita mukaan Painopistepäiville jatkossakin. Toimintaan voit vaikuttaa myös vastaamalla osallistujakyselyihin. Mikäli olet jäsen, olet saanut tuoreimman kyselyn sähköpostiisi viime viikolla. Jos et ole jäsen, voit pyytää linkin keneltä tahansa työntekijältämme.


Vuokko Karvinen

Kansalaistoiminnan kehittäjä

Kaisli Syrjänen

Kansalaistoiminnan koordinaattori

Riikka Koola

Vertaistoiminnan koordinaattori