Mihin sinun katseesi suuntautuu?

30.6.2020

Arkipäivässä käytämme helposti arvostelevaa silmää, jolla löydämme virheitä ja puutteita. Epätäydellisyyttä voi ilmetä niin itsessä, omassa elämässä, muissa ihmisissä kuin olosuhteissakin. Arvosteleva silmä uskoo hyvän olevan muualla ajatuksella ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella, ja sinne toisaalle pääsyä saatetaan kovastikin tavoitella.

Mielemme arvostelee jatkuvasti ja vertaa asioita toisiinsa. Hyvä päivä, huono päivä. Hyvä äiti/isä, huono äiti/isä. Sotkuinen eteinen, siisti eteinen. Tämä arvostelujärjestelmä on jatkuvaa asioiden arvottamista ja pisteyttämistä.

Hyväksyvän katseen ideana on katsella maailmaa, itseä ja elämää arvostaen, ei arvostellen. Pienenä moni tottui tekemään Etsi kuvasta viisi virhettä -tehtäviä. Hyväksyvän katseen idea lähtee toisenlaisesta näkökulmasta. Emme etsi heikkouksia vaan pyrimme näkemään asioita, joita voimme arvostaa, ja asioita, joita voimme pitää kauniina.

Jos sinulla on taipumusta arvosteluun ja perfektionismiin, on tärkeää tietoisesti antaa yhä vähemmän huomiota epäkohdille ja yhtä enemmän energiaa ja huomiota kaikelle sille, mikä on ja sujuu hyvin.

On hyvä muistaa, että meidän ei ole tarkoitus jatkuvasti arvostella arkeamme eikä vertailla itseämme muihin. Meidän tehtävämme on elää arkea ja nauttia siitä. Suosittelen, että nyt kesän aikana tutkit elämääsi arvostavalla silmällä ja hyväksyvällä katseella: Mikä sinun elämässäsi on hyvin? Mitkä ovat ne hyvät ja ravitsevat asiat, joiden haluat säilyvän? Mitä sanoisit itsellesi, jos ajattelisit vain myönteisiä asioita itsestäsi ja omasta toiminnastasi koronakevään aikana?

Näiden hyvien puolien tietoinen huomaaminen lisää elämän hyvinvointia. Toinen iso hyvinvointia lisäävä tekijä on oma itsearvostus. Miten voisit lisätä arvostusta itseäsi ja omaa toimintaasi kohtaan? Mistä voisit nyt kiittää itseäsi? Miten sinä kannustat ja kannattelet itseäsi? Oletko itsesi puolella vai itseäsi vastaan? Oletko itsellesi ystävä?

Minun omaan hyvinvointiini on vaikuttanut paljon se ajatus, että pyrin olemaan itseni puolella jokaisessa tilanteessa. Erityisen tärkeää itsen puolella oleminen on haastavien tunteiden hetkellä ja väsymyksen kourissa. Silloin tarvitsemme kaiken oman myötätunnon ja kannattelun.

Toivotan sinulle hyvää kesää!


Heli Mäkelä

Heli Mäkelä on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, mindfulness-ohjaaja ja tunnetaito-ohjaaja. Helillä on Kasvun Taika -niminen yritys, jonka kautta Heli tekee tunnetaitoja ja hyvinvointia tukevaa työtä.

Heli julkaisee myös Vanhemmuuden voimaposti-nimistä uutiskirjettä, jonka kuka tahansa voi ilmaiseksi tilata Kasvun taian sivuilta. Tämä kirjoitus on ilmestynyt Vanhemmuuden voimapostina 29.6. ja julkaistaan PPY blogisivuilla Helin luvalla. 
www.kasvuntaika.fi
facebook.com/kasvuntaika
instagram.com/kasvuntaika