Mielentaitoja ja jaksamista arkeen, kokemuksia ryhmästä

1.3.2024

Osana sosionomiopintojeni harjoitteluani Pienperheyhdstyksessä pääsin osallistumaan Mielentaitoja ja jaksamista arkeen -ryhmään, jossa joka toinen viikko tehtiin itsenäisesti Maaret Kallion Mielen taitoja 1 ja 2 -verkkokurssien tehtäviä ja tutustuttiin videoihin, joilla Maaret kertoi mielen taidoista. Kurssi oli todella mielenkiintoinen. Se tarjosi hyviä neuvoja arkisen jaksamisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Ryhmässä pohdittiin mielen hyvinvointia, jaksamisen tukea ja sitä, miten selvitä vaikeista tunteista. Mielen taidot 1 ja 2 -verkkokurssin materiaali oli selkeää, helposti luettavaa ja Maaretin videoharjoitukset mukavan vaivattomia toteuttaa vaikka päivittäin.

Itselleni verkkokurssi tarjosi paljon ajateltavaa ja opin paljon sen sisällöstä. Monet harjoitukset aion ottaa aktiivisesti käyttöön, jos en päivittäin, niin ainakin monena päivänä viikossa.

Ryhmän anti itselleni oli myös huomattava. Usein huomaa, että pyörii omien ajatusteni syövereissä yksin ja kuvittelee, etteivät muut tunne samoin tai ajattele samanlaisia ajatuksia. Ryhmätapaamisten perusteella minulle avautui hyvin selkeästi ymmärrys siitä, miten yleisiä ja yhteneväisiä ajatuksia monella meistä on, ja se sai oloni varmemmaksi ja auttoi ymmärtämään tuntemuksiani.

Opiskelijan näkökulmasta mielestäni oli erittäin mielenkiintoista päästä tarkkailemaan, miten ryhmiä ohjataan. Osallistujana ja seuraajana tarttuu muistiin paljon asioita, kuten miten ryhmään osallistuvia lähestytään, äänenpainotukset eri hetkissä ja huumorin käyttö tilanteiden keventämiseksi, kun hetket ja asiat ovat raskaita. Kaikista eniten kuitenkin tunnen oppineeni läsnäolon ja aidon kuuntelemisen merkityksen. Olen varma, että jokainen ryhmään osallistunut tuntee samoin ja koki ilmapiirin olevan luotettavan turvallinen.

Tämänkaltaisten ryhmien merkitys on suuri ja ehdottomasti mielestäni näitä tulisi järjestää säännöllisesti. Mielestäni on tärkeää päästä puhumaan tunteistaan muiden kanssa, usein samankaltaista ajattelua löytyy myös muilta ryhmäläisiltä. Huomasin osallistujien arvostavan kurssia ja mahdollisuutta päästä säännölliseen jutteluhetkeen toisten kanssa. He antoivat positiivista palautetta ja olivat hieman haikeita kurssin päättymisestä. Kokonaisuudessaan uskon kaikkien hyötyneen kurssista ja saaneen apua jokapäiväiseen jaksamiseen.


Jukka-Pekka Kettunen

Sosionomiharjoittelija