Lapsilla on oikeus enempään

28.11.2023

Kansanedustajat ovat käsitelleet viime kuukausina sosiaaliturvan ja työttömyysetuuksien leikkauksia koskevaa lainsäädäntöä. Kaikilla päättäjillä on varsin hyvin tiedossa leikkausten kohdentuminen samoihin kansalaisiin – usein juuri yhden vanhemman perheisiin – kuten myös leikkausten yhteisvaikutukset lapsiköyhyyteen. Silti muutokset halutaan viedä läpi kaikesta tiedosta huolimatta.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi hallituksen esittämien muutosten yhteisvaikutuksia kotitalouksien tulonmuodostukseen ja totesi niiden kasvattavan tuloeroja: kolmen pienituloisimman tulokymmenyksen osuus kotitalouksien yhteenlasketusta käytettävissä olevasta tulosta supistuu samalla kun viisi suurituloisinta tulokymmenystä kasvattavat tulo-osuuttaan. Esitetyt muutokset kasvattavat suhteellista pienituloisuutta sekä 50 että 60 prosentin pienituloisuusrajalla. Myös lasten pienituloisuusaste kasvaa ehdotettujen muutosten seurauksena. 

Köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla eläviä ihmisiä on Suomessa jo nyt lähes viidesosa väestöstä. Lapsista noin 12 prosenttia, 121 800 lasta, elää köyhyydessä. Toimeentulotukea sai lapsiperheistä 9,4 prosenttia eli noin 52 000 lapsiperhettä. Kaavaillut leikkaukset tulevat lisäämään köyhyyttä ja köyhien määrää, ja jo nyt pienituloisen perheen tulot saattavat laskea useita satoja euroja kuukaudessa. Se on merkittävä summa vähävaraisessa lapsiperheessä, erityisesti perheessä, jossa on vain yksi vanhempi. 

Jatkossa yhä useamman suomalaislapsen hyvinvoinnin suurin uhka on perheen pienet tulot ja osattomuus. Lapsiperheiden käytettävissä olevien tulojen vähentyminen muodostaa riskin lapsen hyvinvoinnille. Tutkimusten mukaan vaikutukset kestävät läpi lapsen elämän ja ovat myös ylisukupolvisia. Lapsuuden aikainen köyhyys ja osattomuus laskee todennäköisyyttä opiskella peruskoulun jälkeinen tutkinto ja työllistyä ja toisaalta kasvattaa todennäköisyyttä, että lapsi aikuisena joutuu turvautuman toimeentulotukeen. 

Jokainen ihminen on yksilö, ja köyhistä oloistakin päästään hyvään elämään ja toteutuviin unelmiin. Mutta tilastot ja todennäköisyydet kertovat karua kieltä siitä, mitä lapsiperheköyhyyden kasvu tarkoittaisi tulevaisuudessa yhteiskunnassa.  

Pienituloiset ja köyhyydessä elävät lapsiperheet eivät tarvitse uusia leikkauksia vaan taloudellista tukea, tulevaisuustoiveikkuutta sekä varmuuden siitä, että haastavista ajoista selvitään yhdessä. Jos kaavaillut leikkaukset osuvat kaikkein haastavimmissa tilanteissa eläviin perheisiin, mikään näistä tarpeista ei täyty. Aidosti paremmista päivistä voi edelleen vain haaveilla.

Me toivommekin vahvaa harkintaa ja kokonaisvaikutusten arviointia leikkausten vaikutuksista haastavimmissa tilanteessa eläviin lapsiperheisiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen ihan kaikissa perheissä. 

PS. Jos olet samaa mieltä kanssani, kerro se myös suoraan kansanedustajille. Lisäohjeet löydät sivultamme  Osallistu kampanjaan | Pienperheyhdistys ry


Outi Hannula

Pienperheyhdistyksen toiminnanjohtaja

Photo by Caleb Woods on Unsplash