Kevään kuntavaalikampanjassa nostettiin pienperheiden ääni kuuluviin

5.7.2021

Pienperheyhdistys on toiminut jo pitkään merkittävänä vaikuttajana ja yhden vanhemman perheiden asioiden puolestapuhujana. Tämän vuoden kuntavaalit eivät olleet poikkeus – Pienperheyhdistys teki läpi kevään aktiivista kampanjointia, jossa toimme esiin pienperheiden kannalta tärkeimpiä teemoja.

Yhden vanhemman perheiden ääni ei aina kuulu sen ansaitsemalla voimakkuudella. Vaikka osalla yhden vanhemman perheistä arki sujuu hyvin, on tärkeää että sellaisia ihmisiä kuullaan, jotka kokevat arkensa haasteelliseksi. Vaikuttamisen tärkein tarkoitus on muutos ja siihen myös Pienperheyhdistys toiminnallaan tähtää. Yhden vanhemman perheiden olosuhteiden parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme.

Pienperheyhdistys järjesti joulukuussa 2020 vaikuttamisleirin etäyhteyksin, jossa halusimme kuulla jäsentemme kokemuksia ja ajatuksia kuntien palveluista. Tämän leirin aikana saimme poimittua tärkeimmät vaikuttamiskohteet tuleviin vaaleihin. Kantavimmiksi teemoiksi nousi palveluiden saatavuus ja yhden vanhemman perheiden samanarvoisuus.

Pienperheyhdistyksen kuntavaalikampanjaan liittyvä tapaaminen Zoomissa.
Kampanjaa suunniteltiin jäsenten kanssa aktiivisesti etäyhteyksin.

Tavoitteena samanarvoisuus

Eriarvoistuminen koskee erityisesti yhden vanhemman perheitä. Suomessa lähes neljännes perheistä on yhden vanhemman perheitä. Kyse ei ole siis mistään pienestä marginaaliryhmästä vaan suuresta joukosta vanhempia, jotka kamppailevat yksinhuoltajuuden tuomien haasteiden kanssa. Tästä huolimatta avoimesti yhden vanhemman perheellisiä kuntavaaliehdokkaita oli haasteellista löytää. Kertooko se jotain yksinhuoltajuuteen liittyvistä leimoista vai kenties siitä, että yhden vanhemman perheillä on vähemmän aikaa käytettäväksi? 

Kunnan palveluista suurin osa on luotu selkeästi ydinperheitä ajatellen. Kaikilla vanhemmilla ei ole toista aikuista jakamassa arkea tai auttamassa lastenhoidossa. Kunnan palveluilla on suuri merkitys yhden vanhemman perheiden arkeen, ja kunnissa onkin vielä paljon työnsarkaa lapsiperhepalveluiden sujuvuuden parantamiseksi.  Kunnassa, joka olisi kaikille lapsille samanarvoinen, olisi palvelut saatavilla kaikille tasapuolisesti. 

Kevään kampanjointi oli hyvin poikkeuksellista

Poikkeusolojen vuoksi kevään kuntavaaleista alettiin puhumaan “somevaaleina”. Kampanjointi oli kieltämättä tänä vuonna hyvin poikkeuksellista – perinteiset torikahvittelut ja tapaamiset vaihtuivat Teams-kokouksiin ja esitteiden jakaminen somepäivityksiin.  Myös perinteeksi muodostunut Pienperheyhdistyksen ja Yhden vanhemman perheiden liiton järjestämä yksinhuoltajien vaalipaneeli toteutettiin tänä vuonna verkossa. Uudesta toteutustavasta huolimatta paneeli onnistui hyvin ja siellä kuultiin monia asiapitoisia ja napakoita puheenvuoroja.  

Pienperheyhdistys haastattelemassa helsinkiläisiä kuntavaaliehdokkaita.
Mainioiden kuntavaaliehdokkaiden kanssa keskustelemassa pienperheiden asioista Pasilassa.

Uutena konseptina järjestimme helsinkiläisille yhden vanhemman perheellisille kuntavaaliehdokkaille keskustelutilaisuuden, joka toteutettiin osittain livenä ja osittain verkossa. Kokoonnuimme ehdokkaiden kanssa Pasilaan keskustelemaan pienperheiden arkeen liittyvistä kysymyksistä. Jäsenemme seurasivat tilaisuutta verkossa ja pystyivät osallistumaan keskusteluun esittämällä kysymyksiä. Erilaisista puoluetaustoista tulevat ehdokkaat huomasivat samanlaisen arjen yhdistävän heitä, ja tilaisuutta voisi kuvata jopa vertaistuelliseksi. 

Kevään aikana hyödynsimme somekanaviamme – kampanjaa pystyi seuraamaan Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Kampanjan aikana julkaisimme videoita myös YouTubessa, minkä lisäksi Instagramissa järjestettiin joka viikko livelähetyksiä, joihin saatiin mainioita vaihtuvia vieraita. Vaikka kampanja oli poikkeuksellinen, se tavoitti iloksemme hyvin laajan yleisön. Instagramissa olevia livelähetyksiä on katsottu yhteensä 3261 kertaa. Se on ihan älyttömän hienoa, vau! Kenties se kertoo siitä, että näiden aihealueiden esilletuomiselle on todella tilausta.

Kiitos vaalikampanjassa mukana olleille

Mitään kampanjaa ei tehdä yksin. Suurin kiitos tästä kaikesta kuuluu hienoille jäsenillemme. Ilman heidän aktiivista otettaan ja avoimuuttaan ei kampanjasta olisi muodostunut tällaista mikä se nyt oli. Haluamme kiittää myös muita kevään aikana vaalikampanjassa mukana olleita. Hienoa työtä! 

Kampanjan tarkoitus oli levittää tietoa ja herättää keskustelua pienperheiden asioista, ja sen se myös teki. Vaikka vaalit ovat nyt ohi, vaikuttaminen ei kuitenkaan lopu tähän. Näillä eväillä on hyvä alkaa suunnitella elokuun Painopistepäiviä, joilla pohditaan Pienperheyhdistyksen tulevia vaikuttamiskohteita. 

Jatketaan keskustelua ja työtä yhden vanhemman perheiden asioiden edistämiseksi!

Pienperheyhdistyksen edustajat ja jäsenet vaalikahvittelemassa Åvikin leikkipuistossa.
Vaalikahveilla jäsentemme kanssa Åvikin leikkipuistossa.

Vuokko Karvinen

Kansalaistoiminnan kehittäjä

Kaisli Syrjänen

Kansalaistoiminnan koordinaattori