Toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 

Toiminnan tavoitteet 2022

Päätavoite: Yhden vanhemman perheiden hyvinvoinnin paraneminen
Osatavoitteet: Verkostojen vahvistuminen – Lasten tasavertaiset osallistumismahdollisuudet  – Lapsen näkökulma huomioidaan – Eri perhemuotojen tasavertaisuus
Vertaistoiminta – vaikuttamistoiminta – vapaaehtoistoiminta – kehittämistoiminta

Toiminnan painopistealueet 2022

Tasa-arvoisen lapsuuden edistäminen – Vaikuttaminen osana kaikkea yhdistyksen toimintaa – Lapsen näkökulma hyvän vanhemmuuden perustana – Moninaisuus voimavarana