Hankkeet

Minullakin on kerrottavaa – harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään

Vuonna 2017 alkoi uusi hanke yhden vanhemman perheiden lasten harrastamisen tukemiseen (08/2017–12/2020).Hankkeessa autetaan lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus ja tuetaan vanhempaa lapsen harrastuksen ylläpidossa. 

Toiminnan kohderyhmänä on pääkaupunkiseudun haavoittuvissa olosuhteissa elävät yhden vanhemman perheet, joiden 7–12 vuotiailla lapsilla ei ole harrastuksia ja joiden vanhemmalla ei ole voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä tai säännöllisessä harrastamisessa. 

Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja osa Suomi 100 -avustusohjelmaa Kaikille eväät elämään.

Yhteystiedot ja lisää hankkeesta

Paikka auki -hanke

Pienperheyhdistykseen palkattiin marraskuun alussa 2018 nuori STEA:n Paikka auki – nuoret työelämään -avustusohjelman rahoituksella. Hanke tarjoaa yhden vanhemman perheen nuorelle mahdollisuuden tutustua lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään järjestötyöhön vuoden ajan.