Hankkeet

Minullakin on kerrottavaa – harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään

Vuonna 2017 aloitettiin uusi hanke yhden vanhemman perheiden lasten harrastamisen tukemiseen (08/2017–12/2020). Hankkeessa autettiin lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus ja tuettiin vanhempaa lapsen harrastuksen ylläpidossa. 

Toiminnan kohderyhmänä olivat pääkaupunkiseudun haavoittuvissa olosuhteissa elävät yhden vanhemman perheet, joiden 7–12-vuotiailla lapsilla ei ollut harrastuksia ja joiden vanhemmalla ei ollut voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä tai säännöllisessä harrastamisessa. 

Hanke oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja osa Suomi 100 -avustusohjelmaa Kaikille eväät elämään.

Yhteystiedot ja lisää hankkeesta

Paikka auki -hanke

Pienperheyhdistykseen palkattiin marraskuun alussa 2018 nuori STEA:n Paikka auki – nuoret työelämään -avustusohjelman rahoituksella. Hanke tarjoaa yhden vanhemman perheen nuorelle mahdollisuuden tutustua lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään järjestötyöhön vuoden ajan.