Hankkeet

MINULLAKIN ON KERROTTAVAA– harrastuksesta sisältöä ja iloa lapsen elämään

Vuonna 2017 alkoi uusi hanke yhden vanhemman perheiden lasten harrastamisen tukemiseen (08/2017–06/2020).Hankkeessa autetaan lasta löytämään ja aloittamaan mieleisensä harrastus ja tuetaan vanhempaa lapsen harrastuksen ylläpidossa. 

Toiminnan kohderyhmänä on pääkaupunkiseudun haavoittuvissa olosuhteissa elävät yhden vanhemman perheet, joiden 7–12 vuotiailla lapsilla ei ole harrastuksia ja joiden vanhemmalla ei ole voimavaroja tukea lasta harrastuksen löytämisessä tai säännöllisessä harrastamisessa. 

Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama ja osa Suomi 100 -avustusohjelmaa Kaikille eväät elämään.

Yhteystiedot ja lisää hankkeesta

VAPAAEHTOINEN LAPSEN TUKENA – eroauttamista julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä​

Projektin aikana (2017–2019) koulutetaan puolueettomia ja eroriidan ulkopuolisia vapaaehtoisia aikuisia, joilla on valmius toimia vanhempien ero- ja huoltoriidan keskellä elävien lasten tukihenkilöinä. Hankkeeseen voivat hakea eroperheet, jotka ovat esimerkiksi Helsingin kaupungin tai lapsiperheiden sosiaaliohjauksen tai perheneuvolan asiakkaita.

Vapaaehtoiset tapaavat lasta ennalta sovitun ajanjakson ajan noin kerran tai kaksi kuukaudessa sopimuksen mukaan. Tapaamisten aikana lapselle tarjotaan mahdollisuus puhua mieltä painavista asioista ja huolista kodin ulkopuoliselle aikuiselle. 

Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ja Helsingin kaupungin rahoittama.

Yhteystiedot ja lisää hankkeesta

Paikka auki -hanke

Pienperheyhdistykseen palkattiin marraskuun alussa 2018 nuori STEA:n Paikka auki – nuoret työelämään -avustusohjelman rahoituksella. Hanke tarjoaa yhden vanhemman perheen nuorelle mahdollisuuden tutustua lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään järjestötyöhön vuoden ajan.