Hae tukihenkilöä lapselle

Vapaaehtoista tukihenkilöä voit hakea pääkaupunkiseudulla asuvalle lapselle tai nuorelle, jonka vanhemmat ovat eronneet. Vanhempien erosta voi olla kulunut vain vähän aikaa tai jo hieman pidemmän aikaa, mutta ero selkeästi vielä koskettaa ja mietityttää lasta. Lapsen tulee olla iältään riittävän vanha, jotta hän pystyy suullisesti kertomaan ajatuksistaan. Mikäli lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus, tarvitaan molempien vanhempien suostumus tukihenkilön hakemiseksi ja tukisuhteen aloittamiseksi. Toiminta on perheelle maksutonta.

Tukihenkilön hakemiseksi perhe täyttää esitietolomakkeen ja hakemuksen, jonka jälkeen perheet haastatellaan. Kun sopiva tukihenkilö löytyy, järjestetään yhteinen alkutapaaminen tukihenkilön kanssa, jossa tehdään sopimus tukisuhteesta ja käydään läpi kaikki oleelliset asiat. Tukisuhteen alkaessa perhe täyttää alkukartoituslomakkeen ja tukisuhteen päätyttyä loppukartoituslomakkeen, jonka tarkoituksena on tuoda esiin mahdollista muutosta lapsen ja perheen hyvinvoinnissa tukisuhteen aikana.

Hyötyisikö lapsesi ”omasta aikuisesta”, joka kuuntelee ja keskustelee mieltä askarruttavista asioista? 

Ota yhteyttä toiminnan ohjaajaan ja kerro perheesi tilanteesta, niin saat ohjeet tukihenkilön hakemiseen: Lapsitoiminnan kehittäjä Liisa Kallioinen, liisa.kallioinen@pienperhe.fi