Vanhempien ero

Kolmasosa kaikista lapsista elää yhden vanhemman luotsaamassa perheessä jossain elämänsä vaiheessa. Yhden vanhemman perheiden lapsista valtaosa on eroperheiden lapsia. Lapsiperheen ero on iso asia, ja se koskettaa jokaista perheenjäsentä. Perheen hajoaminen sisältää aina riskejä ja tuen tarvetta.

 

Vapaaehtoinen lapsen tukena – eroauttamista julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä​

Projektin aikana (2017–2019) koulutetaan puolueettomia ja eroriidan ulkopuolisia vapaaehtoisia aikuisia, joilla on valmius toimia vanhempien ero- ja huoltoriidan keskellä elävien lasten tukihenkilöinä. Vapaaehtoiset tapaavat lasta ennalta sovitun ajanjakson ajan noin kerran tai kaksi kuukaudessa sopimuksen mukaan.

Tapaamisten aikana lapselle tarjotaan mahdollisuus puhua mieltä painavista asioista ja huolista kodin ulkopuoliselle aikuiselle. Tapaamiset suunnitellaan lapsen mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan toiminnallisiksi ja mukaviksi. Tukihenkilöt kuuntelevat lasta sekä keskustelevat ja harrastavat yhdessä lapsen kanssa. 

Lue lisää

 

Vertaisryhmät

Pienperheyhdistyksen vertaisryhmissä on tavoitteena minimoida lasten menetykset vanhempien erotessa. Lapsen ei tulisi joutua ottamaan kantaa vanhempien välisiin ristiriitoihin. Lapsella on oikeus olla lapsi. Pienperheyhdistys järjestää vertaisryhmiä eroperheiden lapsille, eronneille ja eropäätöstä harkitseville vanhemmille.

 

Erotarinoita lapsilta -työpajaviikonloppu

Lapsilla on mahdollisuus tuottaa tarinoita, ajatuksia ja tunnelmia liittyen heidän kokemaansa eroon. Tarinoita on vastaanottamassa ja niiden kanssa työskentelemässä ovat tarinateatterin ammattilaiset. He vastaavat ryhmän turvallisuudesta ja lapsilähtöisestä toiminnasta. Aikuisille on omaa ohjelmaa lasten työskentelyn ajaksi.

 

Vanhemman neuvo

Vanhemman neuvo -ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille. Ryhmän työskentelyssä keskitytään oman ja yhteisen vanhemmuuden jatkumiseen eron jälkeen. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa, ja siihen mahtuu kuudesta kahdeksaan vanhempaa. Puolisot tai entiset puolisot eivät voi osallistua samaan ryhmään.

Tiedotamme alkavista Vanhemman neuvo -kursseista tällä sivulla ja jäsentiedotteessa.

Täältä löydät tietoa muusta Pienperheyhdistyksen vertaistoiminnasta

Etsitkö ryhmää joltain tietyltä paikkakunnalta? Palveluja eron kohdatessa ja eron jälkeen löytyy Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämältä apuaeroon.fi-sivustolta