Vanhempien ero

Kolmasosa kaikista lapsista elää yhden vanhemman luotsaamassa perheessä jossain elämänsä vaiheessa. Yhden vanhemman perheiden lapsista valtaosa on eroperheiden lapsia. Lapsiperheen ero on iso asia, ja se koskettaa jokaista perheenjäsentä. Perheen hajoaminen sisältää aina riskejä ja tuen tarvetta.

Vapaaehtoinen lapsen tukena – eroauttamista julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä​ -hanke

Hankkeen aikana (2017–2019) valmennetaan puolueettomia ja eroriidan ulkopuolisia vapaaehtoisia aikuisia, vanhempien ero- ja huoltoriidan keskellä elävien lasten tukihenkilöiksi. Vapaaehtoiset tapaavat lasta ennalta sovitun ajanjakson ajan noin kerran tai kaksi kuukaudessa sopimuksen mukaan. Tapaamisten aikana lapselle tarjotaan mahdollisuus puhua mieltä painavista asioista ja huolista kodin ulkopuoliselle aikuiselle. Tapaamiset suunnitellaan lapsen mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan toiminnallisiksi ja mukaviksi. Tukihenkilöt kuuntelevat lasta sekä keskustelevat ja harrastavat yhdessä lapsen kanssa. Lue lisää

Vanhemman neuvo -ryhmä

Vanhempien ero muuttaa lapsiperheen elämää. Eron jälkeen vanhempien on pohdittava monia lapsen elämän asioita uudesta näkökulmasta ja rakennettava toimivia käytäntöjä arkeen. Vanhemman neuvo on ryhmä eronneille ja eropäätöksen tehneille vanhemmille. Ryhmässä jaetaan kokemuksia eron jälkeisestä vanhemmuudesta ja sen haasteista sekä etsitään uusia toimintatapoja. Vain toinen eroperheen vanhemmista voi osallistua samaan ryhmään.

Erotarinoita lapsilta -työpajaviikonloppu

Lapsilla on mahdollisuus tuottaa tarinoita, ajatuksia ja tunnelmia liittyen heidän kokemaansa eroon. Tarinoita on vastaanottamassa ja niiden kanssa työskentelemässä ovat tarinateatterin ammattilaiset. He vastaavat ryhmän turvallisuudesta ja lapsilähtöisestä toiminnasta. Aikuisille on omaa ohjelmaa lasten työskentelyn ajaksi.

Palveluita, ohjausta ja neuvontaa eronneille

Eri yhdistysten, järjestöjen, seurakuntien ja kuntien tuottamia palveluita löytyy Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämältä Apuaeroon.fi-sivustolta.

Ohjausta ja neuvontaa erotilanteisiin, eroperheen erityiskysymyksiin ja lasten asioiden järjestämiseen saa myös Eron ensiapupisteillä pääkaupunkiseudulla, esim. Helsingissä piste on Itäkadun perhekeskuksessa  joka keskiviikko klo 15.30–18.00. Myös Pienperheyhdistyksen edustus on välillä paikanpäällä.