Tukea yhden vanhemman perheille

Lapsiperheiden kotipalvelu ja muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa varhaista tukea arkipäivään ja pyrkii ennaltaehkäisemään lapsen/perheen hyvinvoinnin vaarantumista. Lapsiperheiden sosiaalipalveluista voi saada myös tukea mm. vanhemmuuteen ja kasvatukseen. Nämä ovat lakisääteisiä palveluita, jotka kunnan/hyvinvointialueen on järjestettävä. Yhden vanhemman perheessä apua voi ja kannattaa hakea jo ennaltaehkäisevästi. Lisätietoa ja yhteystiedot saat oman kuntasi/hyvinvointialueesi kotisivuilta (lapsiperheiden sosiaaliohjaus). Puhelinpalvelun lisäksi useilla hyvinvointialueilla on lapsiperheille Pyydä apua tai Tarvitsen apua -nappi, jonka kautta voi kertoa omasta tilanteestaan ja saada apua. 

Lapsiperheiden kunnallisia palveluita pääkaupunkiseudulla

Tukiperhe

Tukiperheet ovat tavallisia tehtävään koulutettuja perheitä, joissa lapsi voi viettää esim. yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperhettä haetaan kunnan/hyvinvointialueen lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kautta. Tukiperhetoimintaa järjestävät myös järjestöt (mm. Pelastakaa lapset ry), jotka tekevät yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa.  

Elatustuki ja lapsilisän yksinhuoltajakorotus

Jos lapsella ei ole toista elatusvelvollista vanhempaa, on perhe oikeutettu kelan elatustukeen. Lisäksi yhden vanhemman perheessä lapsilisään saa yksinhuoltajakorotuksen. Lisätietoa ja hakeminen Henkilöasiakkaat | Kela. 

Järjestöt 

Pienperheyhdistyksen lisäksi myös muut perhejärjestöt ovat yhden vanhemman perheiden tukena, mm. 
YVPL - Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry 
Ensi-ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi) 
Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry - Suomen Kasper ry 
Sateenkaariperheet ry - Perheitä sateenkaaren väreissä 
Nuoret Lesket ry - vertaistukiyhdistys leskille ja leskiperheille 

Itsellisille vanhemmille eli lahjasukusoluin lapsen saaneille tietoa ja tukea tarjoaa Lapsettomien yhdistys Simpukka ry ja sen Helminauha-hanke Tietoa ja tukea lahjasoluperheille Helminauha 

Seurakunnat

Seurakunnat järjestävät monenlaista toimintaa ja tukea lapsiperheille, toiminta on avointa myös seurakuntaan kuulumattomille ja uskonnottomille. Seurakuntien diakoniatyöstä voi saada myös mm. keskusteluapua tai tukea taloudelliseen tilanteeseen. Lisätietoa seurakuntien kotisivuilta. 

Helsingissä seurakunnat ylläpitävät myös Varustamo-kohtaamispaikkoja Hermannissa, Malmilla ja Itäkeskuksessa, lisätietoja: Varustamo-Livsrum ‒ meillä on aikaa sinulle (helsinginseurakunnat.fi) 

Ruoka-apu

Ruoka-apua antavien tahojen yhteystiedot ja jakeluaikataulut löytyvät täältä ruoka-apua etsiville –  Ruoka-apu.fi 

Chat- ja puhelinpalvelut 

Tukea keskustelun muodossa tarjoavat: Tukipisteesi netissä. | Tukinet, Apua verkossa – Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)  ja Kirkon keskusteluapu – evl.fi 

Tukea nuorille 

Nuoret saavat mm. keskustelutukea seuraavista paikoista: Ensi- ja turvakotien liiton organisoima Lasten ja nuorten chat, Tyttöjen talo ja Poikien talo, joissa mahdollisuus kahdenkeskiseen chatiin, Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten netti sekä Mieli ry:n ja Punaisen ristin Sekaisin chat.