Tuetut lomat

Hae tältä sivulta eri toimijoiden järjestämiä tuettuja lomia. Valinnat lomille tehdään yleensä taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Huomaathan, ettei tuetulle lomalle yleensä pääse peräkkäisinä vuosina.

ADHD-liitto ry järjestää tuettuja lomia ADHD-perheille. Leirejä järjestetään myös yhteistyössä esim. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n, aivoliiton ja autismi- ja aspergerliiton kanssa. https://adhd-liitto.fi/tukea/lomatoiminta/

Hyvinvointilomat ry järjestää tuettuja täysihoitolomia perheille, työikäisille ja ikäihmisille. Lomille voi hakea marraskuussa (tammi–toukokuun lomat), maaliskuussa (kesä–syyskuun lomat) ja elokuussa (loka–joulukuun lomat). http://hyvinvointilomat.fi/

Lasten Kesä ry järjestää leirejä lapsille ympäri vuoden. http://www.lastenkesa.fi/

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää tuettuja lomia lomakohteissa ympäri Suomea vuoden jokaisen viikon aikana. Hakuajat päättyvät 3 kuukautta ennen loman alkamispäivää. http://www.mtlh.fi/

Nasy – Naiset yhdessä http://www.nasylomat.fi/

Solaris-Lomat – Tuettua lomaa voivat hakea kaikki Suomessa vakituisesti asuvat ihmiset, jotka eivät omin varoin pysty järjestämään lomaa. Lomaa on mahdollisuus hakea yksin tai perheen kanssa. http://www.solaris-lomat.fi/hae-lomaa/

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry: http://pht.fi/

Parasta Lapsille ry järjestää kerhoja, viikonloppuryhmiä ja leirejä lapsille, nuorille ja perheille. http://www.parastalapsille.fi/

Pelastakaa Lapset ry järjestää lomakotitoimintaa koulujen kesälomien ja muiden lomien aikana. https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lomakodit/

Svenska Semesterförbundet



Pienperheyhdistyksen leirit, retket ja lomat