Rahankeräyslupa

Poliisihallituksen 13.2.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/137 Pienperheyhdistys ry:lle, on voimassa aikävälillä 1.3.2020-28.2.2022. Lupa koskee koko maata Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Keräyksen käytännön toimeenpanija on Pienperheyhdistys ry ja kerätyt varat käytetään viimeistään kahden vuoden aikana keräyksen päättymisestä.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

  1. Heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien yhden vanhemman perheiden vertaistoiminnan, retkien ja leirien toteuttaminen
  2. Vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus (mieskaverit, kummi-isovanhemmat ja tukihenkilöt lasten tukena vanhempien erossa)
  3. Mieskaveripäivien järjestäminen
  4. Vähävaraisten yhden vanhemman perheiden harrastusten tukeminen. Hakemusten perusteella myönnetään tukea harrastusmaksuihin ja harrastusvälineiden hankintaan.