Ota selvää ja vaikuta

Pienperheyhdistys on kansalaisjärjestö, jossa voit vaikuttaa omien kokemustesi kautta. Voit antaa palautetta yhdistyksen toiminnasta, osallistua toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen tai osallistua vuosikokouksiin ja hallitustyöskentelyyn.

Voit tulla mukaan tapaamisiin, joissa suunnitellaan kannanottoja ja kampanjoita. Viime vuosina on tehty vierailuja eduskuntaan ja tavattu kunnanvaltuutettuja. Ministereille on myös kirjoitettu kirjeitä ja lähetetty kuvaterveisiä.

Tällä hetkellä on menossa eduskuntavaaleihin liittyvä LASTEN AIKA ON NYT - YHDEN AIKA EI RIITÄ -kampanja. Voit osallistua kirjoittamalla kokemuksistasi ajasta, ajan puutteesta tai siitä, miten aika, raha ja hyvinvointi liittyvät toisiinsa. Tule myös mukaan ennakkoäänestystilaisuuksiin sekä keskustelemaan ehdokkaiden kanssa. Näistä tulee lisää tietoa jäsentiedotteessa sekä kampanjan sivulla.

Tavoitteena Pienperheyhdistyksen vaikuttamistyössä on tehdä näkyväksi kokemuksia yksinhuoltajuudesta ja yhden vanhemman perheen arjesta sekä pitää esillä yhden vanhemman perheiden väistämätöntä pienituloisuutta verrattuna muihin perhetyyppeihin. Pyrimme myös vaikuttamaan perhepolitiikkaan niin, että yksivanhempaisten perheiden haasteelliset olosuhteet otetaan huomioon päätöksenteossa.

Moni yksin lapsiperheen arkea pyörittävä aikuinen pärjää hyvin, on tottunut pärjäämään ja on oppinut selviytymään. Ei ole silti reilua, että 20 % lapsiperheistä on tiukemmalla kuin muut siksi, että vanhempia on arjessa vain yksi.

Pienperheyhdistys vaikuttaa vertaisryhmien, kokemusasiantuntijoiden, jäseniltä kerätyn tiedon, ammattilaisten kokemuksen sekä järjestöjen välisen yhteistyön avulla. Viranomaisiin ja päättäjiin pidetään yhteyttä ja etsitään uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Tavoitteena on, että erilaisia perhemuotoja kohdeltaisiin tasavertaisesti ja lapsen näkökulma otettaisiin paremmin huomioon päätöksenteossa.

Ota yhteyttä ja tule mukaan jo käynnissä oleviin hankkeisiin tai virittelemään uusia: Kaisli Syrjänen p. (09) 7206 8123 tai etunimi.sukunimi@pienperhe.fi