Tapaamispaikka

Tapaamispaikkapalvelu loppui 30.4.2015 Pienperheyhdistyksessä

Pienperheyhdistyksen tapaamispaikka on järjestänyt valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja 32 vuotta. Tapaamispaikkatoiminta on ollut pääosin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa 1.4.2015 asti. Viime vuoden huhtikuussa voimaan tullut sosiaalihuoltolaki muutti tilannetta siten, että laissa määriteltiin tapaamispaikkatoiminta julkiseksi palveluksi ja kunnat velvoitettiin järjestämään tapaamispaikkapalvelua. 1.4.2015 lähtien on Pienperheyhdistyksen tapaamispaikan kustannuksista vastannut Helsingin kaupunki.

Viime syksynä Helsingin kaupunki järjesti kilpailutuksen tapaamispaikkapalvelusta. Pienperheyhdistys ei osallistunut kilpailutukseen, koska yhdistyksen perustehtävä ei ole julkisten palvelujen tuottaminen. Pienperheyhdistyksen hallitus päätti sulkea tapaamispaikan 30.4.2016.

Kiitämme kaikkia asiakkaita yhteistyöstä!

 

Lisätietoja Helsinkiläisten lasten tapaamispaikka-asioista saat Helsingin kaupungin sivuilta, seuraavasta osoitteesta:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheoikeudelliset-asiat/lastenvalvojat/tapaamiset

 

Tiesitkö, että Pienperheyhdistys teki ensimmäisenä Suomessa ehdotuksen tapaamispaikkatoiminnan aloittamisesta ja käynnisti toiminnan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa vuonna 1983. Tämän jälkeen toiminta levisi ympäri Suomea. Kansalaistoiminta saavutti tavoitteensa, kun tapaamispaikka-toiminta siirtyi kuntien vastuulle vuonna 2015.