Leikkaukset eriarvoistavat lapsia

12.2.2014

Pienperheyhdistys ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto muistuttavat, että leikkaukset hyvinvointipalveluihin ja lapsilisään kohdistuvat erityisesti heikossa asemassa oleviin lapsiin ja perheisiin ja lisäävät lasten eriarvoisuutta.

Pienituloisuus koskee erityisesti yksinhuoltajaperheitä, pienten lasten perheitä ja monilapsisia perheitä. Yksinhuoltajaperheet joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen viisi kertaa yleisemmin kuin kahden huoltajan perheet. Vanhemman työttömyys nostaa köyhyysriskiä, mutta myös työssäkäyvien vanhempien perheissä on köyhyyttä varsinkin suurten kaupunkien korkeiden asumismenojen vuoksi.

Lapsilisän leikkaukset vaikuttavat eniten pienituloisimpiin perheisiin, sillä leikkausta kompensoiva verotuksen lapsivähennys ei olemattomien tai hyvin pienten tulojen vuoksi koske heitä. Lapsilisä on verovähennystä parempi tapa tukea perheitä.

Myös kuntien palvelujen leikkaukset vaikuttavat eniten pienituloisiin lapsiperheisiin, koska heidän ei ole mahdollista ostaa korvaavia palveluja markkinoilta.  Esimerkiksi koulujen tukiopetuksen leikkaukset ovat johtaneet siihen, että vanhemmat joutuvat ostamaan tukiopetuksen yksityisiltä palveluntuottajilla. Tähän pienituloisilla perheillä ei ole mahdollisuutta. Oikeus maksuttomaan perusopetukseen, johon sisältyy myös tukiopetus, tulee turvata.

Harrastukset ovat kaupallistuneet ja kallistuneet, mikä on lisännyt lasten eriarvoisuutta myös vapaa-ajalla. Jos kunnat leikkaavat lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintaa, pienituloisten lasten perheiden lasten harrastus-mahdollisuudet jäävät heikoiksi. Lasten ja nuorten vapaa-ajantoimintojen karsiminen heikentää lasten hyvin-vointia ja myös aikuisiän terveyttä, sillä esimerkiksi liikunta- ja lukemistottumukset omaksutaan lapsuudessa ja nuoruudessa.

Lasten hyvinvoinnin ja tasavertaisuuden edistämiseksi kuntien on turvattava maksuttomat ja kohtuuhintaiset harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuudet, kuten lähikirjastot, liikuntapaikat ja nuorisotilat. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan vahvistaminen sekä muun koulutilojen käytön lisääminen lasten ja nuorten vapaa-ajan toimintoihin parantaisivat lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia.   


Lisätietoja:

Pienperheyhdistys

toiminnanjohtaja Juha Turtiainen, p. 09 72068122                                             

kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjänen p. 09 72068123

                                                                                                                   

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

pääsihteeri Mirjam Kalland p. 050 5988133

asiantuntijalakimies Esa Iivonen, p. 050 4111562